Patriarch roept bij begin Geneve II op tot echte vrede Syrië

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Het hoofd van de Katholieken in Syrië heeft een dringend beroep gedaan op de gelovigen in Syrië "en mensen over de gehele wereld "te bidden voor het welslagen van de uiterst belangrijke...
20121218_012_small3

Het hoofd van de Katholieken in Syrië heeft een dringend beroep gedaan op de gelovigen in Syrië "en mensen over de gehele wereld "te bidden voor het welslagen van de uiterst belangrijke Genë¨ve II vredesconferentie. Vanuit Damascus, waar hij woonachtig is, deed de Melkitisch Grieks Katholieke patriarch, Gregorios III, ook een beroep op iedere Syrische Katholiek, ongeacht zijn of haar positie, te bidden voor een einde aan de gevechten in het land. Sinds het conflict begon, nu bijna drie jaar geleden, zijn bijna negen miljoen Syriërs uit hun huizen verdreven.

In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Katholieke bisschoppenconferentie in Syrië, heeft de patriarch, die aan het hoofd staat van alle Melkitisch Grieks Katholieken ter wereld, op 16 januari een verklaring doen uitgaan waarin hij een toelichting geeft op zijn oproep om gebed door ‘mijn beminde bisschoppen, al onze kinderen, priesters, monniken nonnen, gelovigen medebroeders, jeugdbewegingen, gezinnen en jongeren’. In zijn verklaring richt hij zich in het bijzonder tot het Westen om met hem en zijn gemeenschap te bidden voor vrede: ‘Laat er een wereldwijde gebedscampagne worden gevoerd voor vrede in Syrië, het Heilig Land, de Arabische wereld en de gehele wereld.’ In de verklaring, waarvan een kopie werd gezonden naar Kerk in Nood, zegt patriarch Gregorios: ‘We smeken [God] onze gebeden te aanhoren, te luisteren naar onze noodkreten en het lijden van de slachtoffers en ons de gave van vrede te schenken.’

Tegelijk met de oproep van patriarch Gregorios om een einde aan het geweld te maken, verschenen de laatste VN-cijfers waaruit blijkt dat bijna twee vijfde (40%) van de 22,5 miljoen tellende bevolking van het land, uit hun woningen zijn gevlucht, van wie er 2,3 miljoen als vluchtelingen in het buitenland verblijven en nog eens 6,5 miljoen binnen het land ontheemd zijn. De Genë¨ve II Midden-Oosten conferentie, die zich zal buigen over de alsmaar oplopende humanitaire crisis "verergerd door de strengste winter sinds mensenheugenis "zal naar verwachting zowel vertegenwoordigers van het bewind van de Syrische president Assad als van de oppositie aan tafel brengen en trachten een einde te maken aan de burgeroorlog en de weg te effenen voor een overgangsregering.

Aanvankelijk voorzien voor mei 2013, zal de herhaaldelijk uitgestelde conferentie in Montreux, Zwitserland, op 22 januari a.s. van start gaan in aanwezigheid van ongeveer 30 andere landen. Daaronder de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland en Midden-Oosten landen zoals Saoedi-Arabië. Patriarch Gregorios, die bekend staat om zijn inzet voor vrede, zegt in zijn verklaring: ‘Wij smeken [God] om de landen en hun vertegenwoordigers die op het punt staan elkaar te ontmoeten, wegen te doen vinden die leiden naar vrede, veiligheid en een betere toekomst voor de Syriërs.’ In een ander document dat samen met de vredesoproep werd gepubliceerd, wees patriarch Gregorios met nadruk op de noodzaak van eenheid binnen de internationale gemeenschap bij de oproep naar vrede en het beëindigen van de toestroom van wapens naar de strijdende partijen in Syrië. Zonder er een geheim van te maken dat hij hoopt op een brede weerklank op zijn oproep tot gebed, stelt hij: ‘We hopen en bidden dat de vrede een Syrische vrede zal zijn, al zijn we dankbaar voor alle landen die zich voor deze Syrische vrede inzetten.

‘De inzet [van de internationale gemeenschap] moet erop gericht zijn een vrede te bewerken die waarachtig Syrisch is, want dat zal echte vrede zijn en de beste en meest geschikte oplossing voor alle partijen die bij het conflict betrokken zijn en voor geheel Syrië.’ Patriarch Gregorios heeft herhaaldelijk lof uitgesproken voor de vredeswake voor Syrië waarvoor paus Franciscus in september 2013 het initiatief nam. Dit werd toen verwelkomd als een keerpunt om een plotselinge uitbreiding van het conflict te voorkomen waartoe directe Westerse interventie in de regio had kunnen leiden.

De patriarch sprak ook zijn instemming uit met de toespraak van paus Franciscus tot het Corps Diplomatique bij de Heilige Stoel op 13 januari toen hij met nadruk sprak over zijn hoop op succes voor Geneve II. De paus zei hierbij: "Het is onaanvaardbaar dat ongewapende burgers en met name kinderen, doelwit worden. Ik spoor alle partijen ook aan al het mogelijke te doen om de dringend nodige hulp te verstrekken…’ In lijn met haar hoofddoelstelling om vervolgde en lijdende Christenen in het Midden Oosten hulp te bieden, heeft Kerk in Nood herhaaldelijk hulp geboden aan mensen in en uit Syrië. Hieronder hulp voor 215 vluchtelingenfamilies in Damascus onder de zorg van patriarch Gregorios en noodhulp aan mensen uit Sadad, de overwegend Christelijke stad in Syrië die in november zwaar werd getroffen: bij een bloedbad kwamen 45 mensen om het leven en werden duizenden op de vlucht gejaagd.

Kerk in Nood steunt ononderbroken het werk van de zusters van de Goede Herder die in hun Sint Antonius kliniek in Beiroet zorg verlenen aan Syrische vluchtelingen. Kerk in Nood heeft ook voedsel, brandstof en onderdak verstrekt aan Christelijke families die gevlucht zijn uit Syrische steden als Homs en Marmarita.

Bron en foto: Kerk in Nood