Patriarch: "Europa moet strenger screenen"

vrijdag, 07 oktober 2016
Nieuws
Europa moet strengere maatregelen nemen om fundamentalisten tegen te houden, zegt de in Syrië gevestigde leider van de Orthodoxe Wereldkerk, zijne Heiligheid Ignatius Aphrem II.
ACN-20160301-37253

Door John Pontifex

In een interview met Kerk in Nood waarschuwt hij voor het gevaar dat uitgaat van een nieuwe generatie geradicaliseerde Moslims. De in Damascus verblijvende Patriarch van de Syrisch Orthodoxe Kerk stelt dat, hoewel talrijke Moslims die naar Europa komen vredelievend en gematigd zijn, de Europese regeringen bedacht moeten zijn op extremisten die de Westerse waarden verwerpen en de Sharia op zoveel mogelijk plaatsen willen invoeren.

Vrees voor extreme Islam
"Wij leven samen met Moslims en we respecteren elkaar. Wat we in voorbijgaande jaren gezien hebben is de opkomst van een andere soort Islamitisch geloof, namelijk een geloof dat niet-Moslims beschouwt als kaffirs, ongelovigen. Ze betrekken dat ook op die Moslims die het niet eens zijn met hun specifieke interpretatie van de Islam. Wij vrezen niet de gematigde Moslims, maar wel zekere uitwassen van een extreme Islam die de Sharia in Europa wil invoeren."

Screenen
Wat betreft nieuwe maatregelen die getroffen kunnen worden, stelt de Patriarch het screenen voor van nieuwe immigranten die verdacht worden van fundamentalistische sympathieën. Dit zou zowel moeten gelden voor mensen afkomstig uit Islamitische landen als Europeanen die terugkeren uit het Midden-Oosten en landen met een overwegend Islamitische bevolking. De Patriarch waarschuwt wel voor een onterecht toepassing van de screening: "Dit zou moeten gebeuren zonder de schending van de mensenrechten van wie vredelievend zijn en die wel de wetten van het gastland respecteren.”

Christendom verdwijnt
De Patriarch roept de Westerse regeringen op aan te dringen op de bouw of herbouw van kerken in Islamitische landen, dit als tegenhanger voor de moskeeën die in Europa en elders in het Westen verrijzen. Hij benadrukt het belang van deze religieuze wederkerigheid, maar vraagt zich af of hij hierin op de Europese regeringen kan rekenen. “Het Christendom dreigt te verdwijnen in Syrië, Libanon en Irak. De dramatisch terugval van de Christelijke bevolking in Turkije begin vorige eeuw, van 3,5 miljoen naar een schamele 150.000, zou zomaar kunnen worden herhaald in Syrië en Libanon. Ik vrees dat het Christendom op weg is te verdwijnen. In Irak heeft sinds de afzetting van Saddam Hussein in 2003 ruim 80 procent van de Christenen het land verlaten. In Syrië is sinds het begin van de oorlog in 2011 vijftig procent van de Christenen van huis gevlucht. Zij zijn naar het buitenland of leven als vluchteling in eigen land.”

De Patriarch dankt Kerk in Nood voor de noodhulp. De organisatie helpt via de Kerk Christenen en mensen van andere geloven met voedsel, onderdak, medicatie en geestelijke ondersteuning. Patriarch Ignatius Aphrem II: "Het werk van Hulp aan Kerk in Nood maakt een groot verschil. Duizenden en duizenden Christenen zijn afhankelijk van hun hulp.”