Pastorale zorg in parochies in Ethiopië

Project
ACN-20160218ethi36673

Project in Ethiopië
Het Apostolische Vicariaat Jimma-Bonga ligt in het Zuidwesten van Ethiopië. Grote delen van de bevolking hebben nog nooit van Christus gehoord. Het is een gebied waar het gaat om de allereerste evangelisatie.

Armoede, analfabetisme, onwetendheid
De twee nieuwe parochies van Natta en Kuan zijn nog in de ontwikkelingsfase. Zij liggen in het grensgebied met Zuid-Soedan. De mensen, die hier leven, zijn nomadische of half-nomadische veehoeders. Er doen zich veel conflicten voor: aan de ene kant tussen de leden van verschillende stammen en aan de andere kant is er veel concurrentiestrijd om water en weiland. Armoede, analfabetisme, onwetendheid en traditionele ideeën leiden ertoe dat er veel problemen zijn. Vergeving is een praktisch onbekend begrip, maar wraakacties zijn aan de orde van de dag. Alcohol is een groot probleem, en er worden mensen gedood als zij dronken zijn. Ook ontvoeringen zijn niet zeldzaam. Polygamie is wijd verbreid, en er zijn veel scheidingen.

Fundamentele opbouw
Hier moet werkelijk alles vanaf de grond worden opgebouwd. De Kerk moet ontwikkelingshulp bieden en onderwijs, zij moet helpen conflicten op te lossen en vooral de christelijke naastenliefde leren, die niet alleen betrekking heeft op de eigen familie, de eigen clan of de eigen bevolkingsgroep, maar ook op andere mensen.

Nog een lange weg te gaan
Er is al heel veel verbeterd sinds dat een deel van de mensen zich tot het katholieke geloof heeft bekeerd. Maar de weg is nog lang en er is veel te doen. Met 10.000 euro zouden wij het pastorale werk in de parochies van Natta en Luan willen ondersteunen.

Projectcode: 118-01-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/