Pastorale reizen van de priesters in het bisdom St. Clemens (Rusland)

Project
Het Zuid-Russische bisdom St. Clemens dat zij zetel heeft in Saratov, omvat een gebied van 1,4 miljoen km² en is daarmee tweemaal zo groot als Frankrijk. Er wonen verspreid over dit reusachtige gebied maar nauwelijks 21.000 katholieken, die door slechts 4
20081028russia007


Het Zuid-Russische bisdom St. Clemens dat zij zetel heeft in Saratov, omvat een gebied van 1,4 miljoen km² en is daarmee tweemaal zo groot als Frankrijk. Er wonen verspreid over dit reusachtige gebied maar nauwelijks 21.000 katholieken, die door slechts 43 priesters worden bediend. Soms is er ergens maar een piepkleine gemeenschap, soms zelfs maar één enkele katholieke familie. De naaste katholieke buren wonen honderden kilometers verderop. Vanzelfsprekend kunnen niet overal waar zulke microgemeenschappen leven, kerken worden gebouwd, en zelfs als zou dat mogelijk zijn, zouden er te weinig priesters zijn om die te bedienen.

Innerlijke verbinding met de kerk
Om de katholieken te bereiken, moeten de priesters grote afstanden afleggen. Dit is voor de overleving van de Katholieke Kerk van wezenlijk belang, want daar waar geen priester komt, kunnen de gelovigen de sacramenten niet ontvangen en bestaat het gevaar dat hun innerlijke binding met de Kerk verdwijnt en het geloof verwatert. Dat is het begin van een vicieuze cirkel, want waar het geloof verdwijnt, komen geen geestelijke roepingen, maar wanneer er geen priesters zijn, kunnen nog minder mensen geestelijke verzorging ontvangen, zodat nog meer mensen van de Kerk vervreemd raken en de voedingsbodem voor inlandse roepingen nog verder verschrompelt. Tot nu toe zijn alle priesters nog afkomstig uit het buitenland.

Wijdverspreidde kudde
Lange afstanden betekenen hoge benzinekosten. Elke tocht die een priester niet kan maken omdat hij de benzine niet kan bekostigen, leidt ertoe dat gelovigen weer vergeefs moeen wachten om de H. Mis te kunnen vieren, de Communie te ontvangen, hun kinderen te laten dopen of een christelijk huwelijk te sluiten – mensen, die toch al dag in dag uit ver verwijderd moeten leven van hun geloofsbroeders en -zusters. De priesters zijn aangewezen op hulp uit het buitenland om hun wijdverspreide kudde te kunnen bezoeken en te kunnen bemoedigen. Kerk in Nood ondersteunt de pastorale reizen van de priesters in het bisdom St. Clemens dit jaar met 15.000 euro.

Projectcode: 427-08-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.