Pastoraal programma aartsbisdom Port Moresby (Papoea Nieuw-Guinea)

Project
Papoea Nieuw-Guinea is ongeveer zo groot als Spanje, maar heeft maar 6,7 miljoen inwoners. Het grondgebied van het land omvat meer dan 600 eilanden, die alleen per vliegtuig of schip bereikbaar zijn. Daar waar vervoer met het vliegtuig, de auto of het sch
20080701papua005

Papoea Nieuw-Guinea is ongeveer zo groot als Spanje, maar heeft maar 6,7 miljoen inwoners. Het grondgebied van het land omvat meer dan 600 eilanden, die alleen per vliegtuig of schip bereikbaar zijn. Daar waar vervoer met het vliegtuig, de auto of het schip niet mogelijk is, moeten de zielzorgers te voet op pad. Dat geldt ook voor het aartsbisdom Port Moresby, dat in november 1966 werd opgericht. Sindsdien is het aantal katholieken in Papoea Nieuw-Guinea gestaag toegenomen, evenals de maatschappelijke betekenis van de katholieke Kerk.
Port Moresby is een smeltkroes. In de al sinds jaar en dag groeiende hoofdstad van Papoea Nieuw-Guinea leven mensen van de meest uiteenlopende herkomst, huidskleuren, talen, culturen en religieuze overtuiging. "De rond de 600.000 inwoners, van wie er veel katholiek zijn, komen uit alle delen van het land, uit de buurlanden en van overzee", benadrukt aartsbisschop John Ribat. Sinds hij in maart 2008 zijn ambt heeft aanvaard, heeft hij een pastoraal programma gestart, dat nog steeds van kracht is: "Om ervoor te zorgen dat de grote variëteit niet tot versplintering leidt, willen we ervoor zorgen dat in het aartsbisdom de samenhang nog meer wordt ondersteund, met name de verbondenheid tussen gelovigen en priesters, en tussen de gemeenschappen en de verschillende zielzorgeenheden."
In het aartsbisdom Port Moresby leven ongeveer 300.000 katholieken. Het zijn maar schattingen, want er zijn geen betrouwbare statistieken. Het bisdom is opgedeeld in 19 parochies. Daarnaast heeft het bisdom 110 scholen voor lager en voortgezet onderwijs, en twee ziekenhuizen. De afstanden tussen de afzonderlijke parochies zijn aanzienlijk. In het verleden hadden de pastoors wegens de slechte infrastructuur weinig contact met elkaar.
Tegenwoordig komen alle 70 priesters, van wie twee derde tot een kloosterorde behoort, op hun eigen uitdrukkelijk verzoek, regelmatig bij elkaar bij de aartsbisschop om ervaringen uit te wisselen. "Er is daardoor meer begrip gekomen voor de verschillende eisen die aan de zielzorgers in de parochies, op het platteland of in de stad, worden gesteld", zo vertelt ons de aartsbisschop. Daarom werden andere initiatieven meer gecoördineerd en verzameld. Zo wordt nu voor de preventieve gezondheidszorg van moeders en kinderen en bij de alcoholpreventie een medische dienst van vrijwilligers ingeschakeld, die volgens de woorden van de vicaris-generaal, Pater Rodrigo Campilan, honderden steunt en waar duizenden profijt van hebben. En voor het katholieke geloofsonderricht werd een coördinator benoemd, die zich bezig houdt met de evangelisatie en het godsdienstonderwijs in de scholen van zowel de Kerk als de staat.
Het driejarige pastorale programma wordt door Kerk in Nood met 37.500 euro gesteund.
Projectcode: 512-08-00
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.