Pastoraal jongerenwerk "Johannes Paulus II" in Sarajevo (Bosnië-Herzegovina)

Project
Na de ineenstorting van Joegoslavië heeft er in Bosnië en Herzegovina tussen 1992 en 1995 een drie jaar durende oorlog gewoed. De trieste balans is: 243.000 mensen hebben hun leven verloren, twee miljoen mensen werden ten gevolge van de herindeling van de
ACN-20140226bosher05621


Na de ineenstorting van Joegoslavië heeft er in Bosnië en Herzegovina tussen 1992 en 1995 een drie jaar durende oorlog gewoed. De trieste balans is: 243.000 mensen hebben hun leven verloren, twee miljoen mensen werden ten gevolge van de herindeling van de Republiek verdreven, talloze kerken, kloosters, parochiehuizen en andere kerkelijke gebouwen werden met opzet verwoest. De wonden die deze oorlog geslagen heeft, zijn ook 19 jaar na de beëindiging ervan nog steeds merkbaar.

Nieuwe betrekkingen van broederschap
Ondanks zijn leeftijd en ziekte heeft Paus Johannes Paulus II er niet van willen afzien om in juni 2003 naar Bosnië-Herzegovina te reizen. In een van zijn preken zei hij: "Jullie, geliefde zonen en dochters van deze pelgrimerende Kerk in Bosnië en Herzegovina, sluit ik in mijn armen, om jullie te zeggen dat jullie een belangrijke plaats innemen in het hart van de Paus.
Hij legt constant het lijden dat jullie weg nog zo moeilijk maakt, aan de Heer voor, en hij deelt met jullie hoopvol het wachten op betere tijden." Hij zei, dat hij bad dat God "bij iedereen de wens zou laten groeien naar wederzijdse vergeving. Alleen in een sfeer van ware verzoening zou het gedenken van zovele onschuldige slachtoffers en hun dood niet voor niets geweest zijn; zij zullen ons bemoedigen om nieuwe betrekkingen van broederschap en begrip op te bouwen."

Ontmoeting, verzoening, vrede en toekomst
In de hoofdstad Sarajevo ontstaat nu een pastoraal jongerencentrum, dat de naam draagt van de grote Paus. De eerste bouwfase is al afgesloten, nu begint de tweede fase. Het is de bedoeling dat in het centrum jongeren uit heel Bosnië en Herzegovina in groepen of als individuele personen kunnen deelnemen aan pastorale ontmoetingen, scholing en vrije tijdsbesteding. Het huis zal ook over overnachtingsfaciliteiten beschikken, zodat ook programma’s kunnen worden aangeboden die meerdere dagen duren. Het motto luidt: "Ontmoeting – verzoening – gezamenlijk werken aan vrede en toekomst". Rector Simo Marsic legt uit: "Bosnische jongeren zoeken naar voorbeelden en toekomstperspectieven. Zij hunkeren naar waarden en naar begrip tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Katholieken, orthodoxen en moslims moeten leren gezamenlijk hun toekomst vorm te geven."

Paus Johannes Paulus II
Dat het centrum de naam van Paus Johannes Paulus II zal dragen is geen toeval. De rector vertelt: "De leidende gedachte bij het kiezen van de naam was dat Paus Johannes Paulus II bruggen gebouwd heeft naar mensen van verschillende herkomst en overtuiging. Dit bruggen bouwen is van grote betekenis voor de situatie in Bosnië-Herzegovina, op de hele Balkan en in Europa. Paus Johannes Paulus II beschouwde de jeugd als "dragers van de toekomst". Zo vertrouwde hij hun in 2000 bij de Wereldjongerendagen in Rome de verantwoordelijkheid toe voor de toekomst van ons land, net zoals bij zijn bezoek aan Banja Luka in 2003. Wij pakken deze woorden op als een opdracht voor het werk van ons jongerencentrum." Kerk in Nood helpt met 200.000 euro.

Projectcode: 444-20-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.