"Pas op voor "valse" NGO’s"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In deze tijd van grootscheepse verstrekking van humanitaire hulp, "is het van het allergrootste belang dat mensen alert zijn op de welke hulpinstelling ze kiezen om geld te doneren. Er zijn namelijk "valse" NGO's waarvan het doel is...
20100824pakistan01

In deze tijd van grootscheepse verstrekking van humanitaire hulp, "is het van het allergrootste belang dat mensen alert zijn op welke hulpinstelling ze kiezen om geld te doneren. Er zijn namelijk "valse" NGO’s waarvan het doel is om te speculeren en zich het geld toe te eigenen, evenals fondsen die banden hebben met islamitische extremistische groepen." Dit zegt de Pakistaanse bisschop Joseph Coutts. "Het aantal charitatieve organisaties in de christelijke wereld neemt ook toe, met name geldt dat voor protestantse groeperingen. In Faisalabad alleen al zijn er meer dan 50."

"Mijn oproep is dat de mensen een katholieke organisatie kiezen, geloofwaardig en transparant, die zich baseert op de beginselen van de katholieke Kerk." Dat zei bisschop Joseph Coutts van Faisalabad en voorzitter van de katholieke hulpverlening in Pakistan in een interview met Fides. Mgr. Coutts is een vooraanstaand persoon bij het verlenen van noodhulp aan slachtoffers van de overstromingen. De bisschop kondigde aan dat de katholieke Kerk van Pakistan op 24 augustus stil zou staan bij de slachtoffers van de overstromingen en de vluchtelingen en voor hen zou bidden.

Fides: Hoe gaat u te werk bij humanitaire hulpverlening?

Bisschop Coutts: De Kerk van Pakistan heeft alle middelen op alle niveaus ingezet. We onderhouden contact met het internationale netwerk van katholieke hulporganisaties en we maken dankbaar gebruik van de waardevolle hulp uit andere landen. Zo leveren we samen een grote gemeenschappelijke inspanning. Op lokaal niveau doen scholen, parochies en kleine christelijke instellingen door het hele land hun best om faciliteiten voor opvang te verzorgen en voedsel, en hulp te bieden. Onze inzet komt naast de burgerlijke instellingen, die erop gericht zijn de acties te coördineren.

Heb u gehoord van discriminatie van christelijke vluchtelingen die werden buitengesloten bij de hulpverlening?

In pijnlijke momenten als deze is solidariteit altijd het belangrijkst. Toch is het mogelijk dat deze discriminatie voorkomt in gebieden, waar de christelijke minderheden toch al worden vervolgd en uitgesloten. Dit betekent veel leed voor hen en wij zullen op alle mogelijke manieren proberen hun lot te verbeteren. Ons antwoord als katholieken is in ieder geval onvoorwaardelijke liefde : wij verlenen bijstand en hulp aan alle vluchtelingen zonder discriminatie en 99 procent van hen is moslim. Onze houding is die van de barmhartige Samaritaan, die niet eerst de identiteitskaart vroeg van de man die hij hielp.

Heeft u informatie ontvangen over mensenhandel, vooral van kinderen onder de ontheemden?

Het is mogelijk dat criminele organisaties zijn geïnfiltreerd die betrokken zijn bij kinderhandel. Wij vragen de regering en de politie om waakzaam te zijn ten opzichte van dit verschijnsel aangezien het het lijden door de natuurramp nog zou verzwaren.

Is de katholieke gemeenschap ook actief op een spiritueel niveau?

Bidden is voor ons erg belangrijk, aangezien zelfs pijnlijke gebeurtenissen ons kunnen helpen terug te keren naar de relatie met God. Zo hebben we als bisschoppenconferentie op 24 augustus in alle kerken van het land een speciale gebedswake georganiseerd voor de slachtoffers van de overstromingen, de doden en de vluchtelingen. Wij vragen alle christenen wereldwijd zich aan te sluiten bij dit gebed en daarin ook diegenen te gedenken die zich volledig inzetten om de ontheemden te helpen. In deze danken wij ook de Heilige Vader voor zijn gebed en zijn oproepen ten gunste van het Pakistaanse volk.

Welke problemen zullen er in de komende maanden zijn?

Het belangrijkste probleem is dat van voedselvoorziening: de oogst is verwoest door overstromingen, en veel boerenfamilies hebben de opgeslagen voorraden voor de komende maanden verloren. Maar als de overstroming niet snel afneemt, zullen ze ook de volgende oogst verliezen in de herfst, hetgeen een voedseltekort met groot lijden, honger en ellende voor duizenden gezinnen betekent. Ook zijn duizenden stuks vee omgekomen. Zij waren de enige bron van overleven voor vele gezinnen. Je hebt bovendien rekening te houden met het feit dat het water nog steeds de vlaktes, steden en dorpen overstroomt. Het is niet drinkbaar en een bron van infectie, en dus staan miljoenen mensen bloot aan een ernstig gevaar. Internationaal ingrijpen is dringend nodig om deze rampen te voorkomen. (bron: Fides).