Parochiecentrum voor parochie van Starokonstantinov (Oekraïne)

Project
De orde der Kapucijnen heeft twee jaar geleden een heuglijk jubileum mogen vieren: 300 jaar geleden zijn de Kapucijner monniken in het huidige Oekraïne gearriveerd en zijn zij daar begonnen onder de...
20110504ukraine001

 

De orde der Kapucijnen heeft twee jaar geleden een heuglijk jubileum mogen vieren: 300 jaar geleden zijn de Kapucijner monniken in het huidige Oekraïne gearriveerd en zijn zij daar begonnen onder de rooms-katholieke gelovigen hun pastorale diensten te verrichten. Hun gezegende arbeid werd slechts onderbroken door de communistische Sovjetmacht. Maar na de wisseling van het politieke regiem, zijn de Kapucijnen snel weer teruggekeerd naar Oekraïne, dat in 1991 onafhankelijk werd. Momenteel hebben zij zes huizen en zijn ze zeer actief en geliefd. Met name staan ze goed bekend om hun pastorale werk onder de jongeren. Overal waar zij aan de slag gaan stijgt het aantal praktiserende katholieken in een snel tempo.

 

In Starokonstantinov (in het Westen van Oekraïne), leiden de Kapucijnen de enige rooms-katholieke parochie van de stad, die 45.0000 inwoners telt. Een van de paters, pater Piotr Kurkiewicz, geboren in Poznan in 1966, heeft er bovendien een ‘school voor het Christelijk leven en evangelisatie’ opgericht, waar leken worden gevormd die hun geloof willen verdiepen en het willen doorgeven. De school heet ‘Maria van Nazareth, Moeder van de Kerk’.

 

De mensen die aan de cursussen deelnemen moeten ook praktische ervaring opdoen: zij gaan daarom bijvoorbeeld de parochies in en vormen daar gebedsgroepen en bijbelclubs. Aan gevangenen, daklozen, prostituees en studenten wordt pastorale verzorging geboden. Naast de school is een ruimte waar hulp wordt geboden aan alcoholisten en drugsverslaafden.

 

Maar er is niet voldoende beschikbare ruimte om al deze activiteiten onder te brengen. De paters leven in hun klooster waar zij jonge roepingen van de orde der Kapucijnen opleiden. De parochie maakt gebruik van een aantal kamers, maar er is te weinig ruimte, vooral als je ziet hoe dynamisch het kerkelijk leven zich ontwikkelt. De geestelijke en spirituele behoeften worden steeds omvangrijker en gevarieerder. Daarom zouden de Kapucijnen graag een pastoraal centrum willen bouwen waarvan het hele bisdom kan profiteren. In dit centrum zouden niet alleen de cursussen van ‘ de school van het Christelijk leven en evangelisatie" kunnen worden gegeven, maar ook catechese, bijeenkomsten van jongerengroepen, gebedsbijeenkomsten, retraites, bijeenkomsten van anonieme alcoholisten, programma’s voor hulp aan de armen en nog veel meer. Het centrum moet op oecumenische basis worden opgezet en toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht zijn geloof.

 

Mgr. Leon Dubravsky, bisschop van het bisdom Kamyanets-Podilskyj, waar de parochie toe behoort, zou de opzet van een dergelijk pastoraal centrum heel erg op prijs stellen, want op dat gebied is er weinig in de regio. Honderden mensen zullen er jaarlijks van kunnen profiteren.

 

Een dergelijk project is echter in Oekraïne, waar het kerkelijk leven na de Sovjetperiode met niets heeft moeten beginnen, alleen mogelijk met hulp uit het buitenland. Daarom heeft "Kerk in Nood" 20.000 euro’s toegezegd voor dit belangrijke project.

Projectcode: 438-01-19

 

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.