Parochiecentrum in Servië: "Samen vieren"

Project
In Servië vormen Katholieken slechts een kleine minderheid van bijna 5,5 procent van de totale bevolking.
20170121_Servie_project02_V2

85 procent van de 7,2 miljoen inwoners van het land is lid van de orthodoxe Kerk. De katholieke gelovigen zijn meestal van Hongaarse of Kroatische afkomst. Het bisdom Srijem ligt in het noorden van het land, aan de Kroatische grens. Het werd pas in 2008 opnieuw opgericht. Van de 798.000 inwoners van het bisdom zijn er ongeveer 48.000 katholieken. Voor 29 parochies zijn er slechts 19 priesters. In de regel bedient een priester dus meer dan één parochie.

Grootparochie Sid

Dat is ook het geval in de parochie Sid, die uit vijf deelparochies en vier filiaalkerken bestaat. Pastoor Nikica Bosnjakovic heeft dus heel veel te doen. Een probleem is echter dat er in de volledige parochie geen enkele ruimte beschikbaar is die tot 300 mensen kan ontvangen en waarin diverse evenementen van het kerkelijk leven zouden kunnen worden georganiseerd. Voor doopfeesten, catecheselessen, vormingsactiviteiten, oecumenische ontmoetingen met orthodoxe medechristenen en heel wat andere gelegenheden is er gewoonweg onvoldoende plaats. De pastoor droomt ervan dat de traditionele ontmoeting van katholieke, orthodoxe en evangelische kerkkoren, die in het bisdom Srijem regelmatig plaatsvindt, ook eens in zijn parochie zou kunnen worden gehouden. De nog vrij jonge priester hecht heel veel belang aan goede contacten, vooral met de orthodoxe Kerk, onder andere ook omdat er vele gemengde huwelijken zijn en dus ook talrijke gemengde gezinnen. Samen kunnen vieren en elkaar kunnen ontmoeten, is dan ook van groot belang.

Sot

Eén van de dorpen die deel uitmaakt van de parochie, is Sot. Met 124 katholieke gezinnen woont daar een bijzonder groot aantal katholieken. Om die reden werd in dat dorp met de bouw van een eenvoudig parochiecentrum begonnen, dat de volledige parochie ten goede moet komen. De ruwbouw staat er al, maar om het project te kunnen voltooien en aan de vereisten voor de brandveiligheid te kunnen beantwoorden, heeft pastoor Bosnjakovic Kerk in Nood om hulp verzocht. Wij zouden hem €10.000 financiële steun willen geven.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Code: 449-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.

Foto: Kerk in Nood