Pakistans katholieken bidden voor vervolgers

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Rond een miljoen Pakistaanse katholieken hebben afgelopen week gebeden voor hun vervolgers tijdens de jaarlijkse nationale bedevaart naar Mariamabad, meldt UcanNews.
mariamabad-200-x-150

Rond een miljoen Pakistaanse katholieken hebben afgelopen week gebeden voor hun vervolgers tijdens de jaarlijkse nationale bedevaart naar Mariamabad, meldt UcanNews.

"Wij leggen de verzoening vanwege de aangevallen christenen aan de voeten van Moeder Maria. Laat ons bidden en vasten voor de ommekeer van de terroristen die betrokken waren bij het recente anti-christelijke geweld", bad father Emmanuel Asi. "Wij maken deel uit van dit land en willen instrument van vrede zijn", aldus de directeur van de bisschoppelijke katholieke Bijbelcommissie.

Meer dan een miljoen katholieken kwamen op de been voor de zestigste jaarlijkse bedevaart naar Mariamabad, het katholieke dorpje in het aartsbisdom Lahore dat letterlijk ‘stad van Maria" heet.

Tijdens de driedaagse bedevaart werd opgeroepen tot afschaffing van de omstreden blasfemiewetten. "Deze wetten moeten worden herzien om de vervolging van onschuldigen te voorkomen, van wie de helft arm is en christen", aldus priester Asi.

Pater Mehboob Evarist moedigde de gelovigen. "Jullie mogen zwak en arm zijn, maar vervolging kan jullie geloof niet schokken. Bid voor jullie vervolgers."

Recent werden tien christenen gedood tijdens onlusten in Gorja en het nabijgelegen Korian. Een groep moslims vernielde en plunderde 113 christelijke huizen en vier protestantse kerken.

Kort voor de bedevaart, waaraan jaarlijks enkele honderdduizenden tot een miljoen mensen aan deelnemen, ontvingen priesters dreigtelefoontjes. Er zouden plannen zijn de bedevaartgangers aan te vallen totdat er niets dan hoopjes as van zouden overblijven.

De politie heeft alle medewerking verleend aan het in goede banen leiden en beveiligen van de bedevaartgangers. Ook gold er een noodwet die aan moskeeën in de omgeving verbood luidsprekers te gebruiken. In het verleden is vaker gebruik gemaakt van luidsprekers om op te roepen tot geweld tegen minderheden.