Pakistan: Koranstudie verplicht

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De jongste Pakistaanse onderwijsrichtlijnen stellen studie van de Koran verplicht voor alle leerlingen en gaat voorbij aan alle andere godsdiensten, meldt AsiaNews.
pakistan-onderwijs-foto-unesco-200-x-133

De jongste Pakistaanse onderwijsrichtlijnen stellen studie van de Koran verplicht voor alle leerlingen en gaat voorbij aan alle andere godsdiensten, meldt AsiaNews.

De katholieke Nationale Commissie voor Gerechtigheid en Vrede (NCJP) van is zeer kritisch over het nationale onderwijsbeleidsplan. NCJP-voorzitter bisschop John Saldanha en secretaris Peter Jacob zijn zeer bezorgd over het impliciet discriminerende karakter ervan en de dwingende aspecten die het heeft.

In een recente verklaring richten zij hun pijlen met name op het hoofdstuk over het islamitisch onderwijs. "Als de regering meent dat openbaar onderwijs onmogelijk is zonder verplichte studie van de islam en Arabisch, dan zijn wij gedwongen ook godsdienstonderwijs voor alle andere religies te eisen."

Volgens de plannen is het islamitisch godsdienstonderwijs verplicht tot 16 jaar. Oudere studenten die dit niet meer willen volgen zijn verplicht deel te nemen aan alternatieve lessen in ethiek. Volgens de NCJP raken kinderen die niet aan het islamitisch godsdienstonderwijs deelnemen al snel in een isolement. Bovendien zijn de lessen ethiek uitsluitend gebaseerd op teksten vanuit islamitisch perspectief zonder rekening te houden met andere in Pakistan voorkomende godsdiensten. Bovendien bevatten ze vooroordelen en onjuistheden over niet-islamitische religies.

De commissie maant de regering de plannen snel aan te passen omdat deze in strijd zijn met de grondwettelijk erkende godsdienstvrijheid en gelijkheid van alle burgers. De NCJP is bij het hooggerechtshof in beroep gegaan tegen de plannen.

Bron: AsiaNews