Pakistan gaat ten onder in vloed en Chaos

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De autoriteiten in Pakistan zijn volgens Kerk in Nood nog altijd niet opgewassen tegen de catastrofe die de overstromingen aangericht hebben. De internationaal directeur projecten van Kerk in Nood, Regina Lynch, heeft vernomen...
10200825pakistan01

De autoriteiten in Pakistan zijn volgens Kerk in Nood nog altijd niet opgewassen tegen de catastrofe die de overstromingen aangericht hebben.

De internationaal directeur projecten van Kerk in Nood, Regina Lynch, heeft vernomen dat de regering hele treinen met vluchtelingen naar de westelijke stad Quetta heeft gestuurd zonder daar voorbereidingen te hebben getroffen voor de verzorging van de vluchtelingen. Volgens de in Quetta werkzame Salesianen zouden de vluchtelingen in de stad bij de Afghaanse grens in een chaos verkeren; het ontbreekt aan voedsel en verblijfplaatsen. Regina Lynch verzekerde dat Kerk in Nood via de Salesianen hulp zou bieden.

In de ondergelopen gebieden blijft de toestand onoverzichtelijk.Regina Lynch maakte bekend dat ze in overleg is met bisschop Andrew Francis van Multan, bisschop Max Rodrigues van Hyderabad en de voorzitter van de Pakistaanse Caritas, mgr. Joseph Coutts van Faisalabad. "De bisschoppen waden nog altijd door het water om een beeld te krijgen van de situatie," aldus Regina Lynch. Kerk in Nood zal onmiddellijk in actie komen als men de balans opgemaakt heeft en om hulp vraagt. Vorige week maakte Kerk in Nood bekend een eerste hulpbedrag van € 15.000 te hebben toegekend.

Toevluchtsoord

In Faisalabad en Multan zouden veel gezinnen dakloos geworden zijn doordat hevige regenval de daken deed doorzakken. Terwijl de moslims zich wenden tot de VN, ziet de christelijke minderheid volgens Regina Lynch vooral de Kerk als eerste toevluchtsoord. Ook na de overstromingen zal er nog veel aan wederopbouw gedaan moeten worden. Hele dorpen in het noorden zijn door de watervloed meegesleurd. De zo verwoeste kerken moet na het terugtrekken van het water snel weer opgebouwd worden, zodat men weer de beschikking krijgt over plaatsen voor het verzamelen van hulpgoederen en het opvangen van vluchtelingen. Alleen zo kan een geestelijke basis ontstaan voor de wederopbouw, concludeerde Regina Lynch. (bron: Kerk in Nood)