Pakistan erkent Pasen als feestdag voor Christenen

maandag, 21 maart 2016
Nieuws
In Pakistan is een resolutie aangenomen waarin Pasen wordt aangemerkt als feestdag voor Christenen.
Pasen_Pakistan

Die beslissing houdt in dat Christenen in Pakistan nu het recht hebben om vrij te nemen om het paasfeest te kunnen vieren. Dat geldt echter niet voor niet-Christenen.

Ook twee Hindoeïstische feestdagen, Holi en Diwali, zijn nu erkend als feestdagen. Het was een Hindoe die de aanzet gaf tot het opstellen van de resolutie.

Hoewel de resolutie wordt gezien als een belangrijke stap richting religieuze minderheden in het overwegend islamitische land, wijzen Christelijke leiders erop dat er meer urgente zaken zijn wat betreft de bescherming van religieuze minderheden.

Pr. Aftab James Paul zegt tegen AsiaNews dat de regering “zich zou moeten richten op de bescherming van rechten. We vieren al Kerstmis en Pasen in onze kerken. Dit jaar valt Pasen op een nationale feestdag in Pakistan. De autoriteiten zouden daarentegen de rechten op educatie moeten garanderen, de vrijheid om je religie te praktiseren en voor minderheden quota moeten instellen voor overheidsbanen. Tot slot zouden ze vooroordelen jegens minderheden moeten verwijderen uit schoolboeken.”

(KN/AsiaNews)