Pakistan: autoriteiten lieten minderheden verdrinken

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De regering van de Pakistaanse provincie Sindh heeft geweigerd gebieden tegen overstroming te beschermen die door minderheden worden bewoond. Dat heeft een anonieme kerkelijke...

De regering van de Pakistaanse provincie Sindh heeft geweigerd gebieden tegen overstroming te beschermen die door minderheden worden bewoond. Dat heeft een anonieme kerkelijke vertegenwoordiger uit Pakistan verklaard tegenover Kerk in Nood. Eerder was al bekend geworden dat een lokale politicus een waterstroom had laten omleiden naar een christelijk dorp om eigen bezit te beschermen.

 

‘Prioriteitsgebieden’

Volgens de zegsman werden vooral landerijen van vermogende moslims tot "prioriteitsgebieden" uitgeroepen. Om die reden zijn volgens hem vooral de "armsten der armen" door de watersnood getroffen. Zo zijn vanwege overstroming beruchte gebieden in het zuidoostelijk stroomgebied van de Indus bewust niet afdoende beschermd. Juist de door christelijke en hindoegemeenschappen bewoonde gebieden zijn als overloop aangewezen omdat die volgens de autoriteiten niet voldoende "prioriteit" verdienden.

Bewust

De zegsman beschuldigt de provinciale regeringsvertegenwoordigers ervan onder een hoedje te spelen met de lokale grootgrondbezitters en hun land met dijken en kanalen te hebben beschermd, ten koste van de minderheden. Hij noemt het verbijsterend dat het gebrek aan bescherming voor de armsten niet alleen te wijten is aan gebrek aan competentie. Volgens hem hebben de autoriteiten de genoemde gebieden "bewust" laten overstromen en zouden zij dat als "te rechtvaardigen" beschouwen. Hij zegt bij zijn bezoek aan het gebied te hebben gezien dat de rivieren overvol waren, maar de afwateringskanalen "relatief leeg". Dat heeft bij hem de verdenking gewekt dat de rivieren bewust naar de "minder belangrijke gebieden" geleid moesten worden.

Minderhedenconcentraties

Volgens de gegevens van de zegsman zouden in de zwaarst getroffen steden Jacobabad, Sukkur, Larkana, Shikarpur, Thatta en Ranipur de grootste concentraties minderheden van het land leven. Hulporganisaties zouden vooral deze toch altijd al genegeerde minderheden te hulp moeten schieten. Hij sprak ook de vrees uit dat de hulp na 10 september, als de ramadan voorbij is, het aantal giften van moslims terug zou lopen, omdat dit buiten de ramadan niet meer verplicht zou zijn. Kerk in Nood verdeelt de hulp voor de slachtoffers van de overstromingen principieel via de kerkelijke structuren in het land. Daardoor komen alle giften direct aan de christelijke minderheden ten goede. (Bron: Kerk in Nood)