Pakistaanse Senator wil af van misbruik van Blasfemiewetten

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een senator van de regeringspartij in Pakistan heeft een voorstel gedaan om een interreligieuze commissie in te stellen in heel Pakistan om beschuldigingen van blasfemie te onderzoeken en zo potentieel geweld te voorkomen. Het toenemend geweld tegen niet
20141009pakistan01

Een senator van de regeringspartij in Pakistan heeft een voorstel gedaan om een interreligieuze commissie in te stellen in heel Pakistan om beschuldigingen van blasfemie te onderzoeken en zo potentieel geweld te voorkomen. Het toenemend geweld tegen niet moslims heeft Raja Zafarul Haq van de PML-partij aangezet tot het voostel de blasfemiewetten te hervormen omdat ze misbruikt worden om persoonlijke vetes uit te vechten. De voorgestelde commissie zou spanningen in gemeenschappen moeten uitbannen zoals bij incidenten op 4 november waarbij Shahzdad en Shama Masih in Kot Radha Kishan valselijk werden beschuldigd van ontheiliging van de koran. Op een partijbijeenkomst zei hij dat de commissie de feiten zou moeten vaststellen en als de beschuldiging onterecht is, de aanklacht moeten intrekken. Hij sprak nadat het comité voor religieuze aangelegenheden het brute optreden in Kot Radha Kishan had besproken waarbij het lichaam van Shama Masih en de onschuldige Shahzad verbrand waren. Gevraagd of zijn partij het wettelijk mogelijk zou maken dergelijke commissies op te richten, zei hij: ‘dit voorstel heb ik een aantal jaren geleden ook al gedaan; er moet over gediscussieerd worden in het parlement’.

De senator stelde dat zulke incidenten niet afgehandeld konden worden door de aangeklaagden naar het buitenland te brengen en de beschuldigde te doden voorat de rechter zich uitgesproken had. Het is volgens de senator nodig de blasfemiewetten en andere wetten met betrekking tot godsdienst te herzien en dat noch het ministerie voor Religieuze Aangelegenheden, noch de Raad van Islamitische Ideologie bij zulke herziening zou moeten worden betrokken. Hij merkte ook op dat als de politie op 2 november notitie genomen had van de beschuldigingen tegen Shama Masih toen zij voor het eerst geuit werden, en het stel beschermd had, de tragedie zich niet voorgedaan zou hebben.

Hoewel nog niemand is geëxecuteerd vanwege blasfemie, leiden beschuldigingen vaak tot geweld door bendes woedende moslims. Er bevinden zich 17 mensen in de dodengevangenis die beschuldigd zijn van basfemie, onder wie vijf christenen. Fides heeft gemeld dat tussen 1987 en oktober 2014 liefst 1438 mensen zijn beschuldigd van blasfemie. Vijftig procent van hen behoren tot religieuze minderheden als Ahmadis, Christenen, Hindoes en anderen van wie de godienst niet vastgesteld kon worden, terwijl zij minder dan 4 procent van de bevolking uitmaken.Van de 60 mensen die sinds 1990 vanwege blasfemie zijn gedood, behoorden er 32 tot religieuze minderheden en waren 28 moslim. 20 stierven er in de gevangenis en 19 werden door bendes om het leven gebracht.

Een Christelijke blogger uit Lahore hield zich meer dan drie jaar schuil nadat autoriteiten hem aanklaagden wegens belediging van de profeet van de islam. Op 14 november werd hij echter opgepakt. Qaiser Ayub, een 40-jarige instructeur met een master graad in IC, werkte aan een christelijk blog toen de moslim Muhammad Saeed uit Talagang op 9 juni hem ervan beschuldigde Mohammed in zijn blog zou te hebben beledigd. Aanklager Khurram Hussain vertelde de Moning Star dat Saeed Ayub had beschuldigd van het gebruiken van vernederende taal tegen Mohammed en het plaatsen van heiligschennende tekeningen op zijn website. "Voorlopig onderzoek wijst uit dat Ayub blasfemische uitlatingen op zijn blog heeft geschreven, maar wij willen tot de kern van de zaak komen", zei Hussain . Hij wilde niet zeggen of de beschuldigde Christen had bekend. "We willen onze bevindingen op dit moment niet vrijgeven, aangezien het een gevoelige zaak betreft en het leven van de beschuldigde en andere mensen rond het onderzoek in gevaar kan brengen." De definitieve aanklacht zal aan de rechtbank overhandigd worden nadat het onderzoek is afgerond, zei hij, en voegde eraan toe dat de rechtzaak op verzoek van de politie wegens veiligheidsreden in de gevangenis zal plaatsvinden.

Bron: Morning Star News

Foto: brecorder.com