Pakistaanse gevangenis schaft zondagsmis af

vrijdag, 21 augustus 2015
Nieuws
De centrale gevangenis van Faisalabad in de Pakistaanse deelstaat Punjab heeft de zondagsmis voor de gedetineerden afgeschaft.
20100311_014

De centrale gevangenis van Faisalabad in de Pakistaanse deelstaat Punjab heeft de zondagsmis voor de gedetineerden afgeschaft. Dat meldt AsiaNews op grond van gesprekken met de christelijke advocaat Hashmat Barkat, tevens directeur van de vredesorganisatie Peace for Nation International (PNI).

Volgens hem is de maatregel een schending van de Pakistaanse grondwet. Ook andere organisaties hebben een aanklacht ingediend bij de rechter wegens schending van de godsdienstvrijheid. De maatregel is volgens de gevangenisdirectie genomen uit veiligheidsoverwegingen en vanwege drugssmokkel onder de gevangenen. Sinds de Taliban in december 2014 een militaire school aanvielen, waarbij 120 doden vielen, zijn de regimes in de gevangenissen nog veel strenger geworden.

De rechter heeft de argumentatie van de gevangenisdirectie inmiddels verworpen. De laatste heeft toegezegd de zondagsmis weer toe te staan indien het hoogste gezag in het land daar toestemming voor verleent. De rechter heeft opdracht gegeven die toestemming te vragen. In afwachting daarvan is de zaak verdaagd. Volgens mensenrechtenactivist Suneel Malik is Pakistan echter gehouden aan het Internationale Convenant voor Burgerlijke en Politieke Rechten. Brieven aan de deelstaatregering daarover worden niet beantwoord. “Dat is zeer verontrustend”, aldus Malik.

Vicaris-generaal Khalid Rashid Asi van Faisalabad is dat met hem eens. “Wanneer de regering vrijheid van eredienst ontzegt is de meest logische consequentie dat de groepen die toch al beperkingen zijn opgelegd nog harder gaan klagen.” Volgens hem kunnen dergelijke maatregelen bijdragen tot een sfeer van geweld.

Erbarmelijke omstandigheden
De omstandigheden van christelijke gedetineerden zijn erbarmelijk, blijkt uit een reportage van Kerk in Nood UK uit 2011. Hebben christenen in Pakistan toch al te lijden onder marginalisering en achterstelling, in gevangenissen is hun situatie “buitengewoon precair”.
Christelijke gedetineerden worden achtergesteld met voedsel, kleding en medische verzorging en in de uitoefening van hun godsdienst.
Geen geld voor boete

De meeste christenen die in de gevangenis zitten kunnen zich niet eens een advocaat permitteren. Velen zij zo arm dat ze in de cel belanden omdat zij boetes voor overtredingen of kleine vergrijpen niet kunnen betalen.