Pakistaanse christenen willen eigen vertegenwoordigers kiezen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Al enkele decennia wordt christenen in Pakistan het kiesrecht ontnomen in het kiessysteem met als gevolg dat ze niet vertegenwoordigd worden in de Pakistaanse regering en kwijnen ze weg door het misbruik van de controversiële blasfemiewetten. Het...
20140107Bhatti01

Al enkele decennia wordt christenen in Pakistan het kiesrecht ontnomen in het kiessysteem met als gevolg dat ze niet vertegenwoordigd worden in de Pakistaanse regering en kwijnen ze weg door het misbruik van de controversiële blasfemiewetten. Het Pakistaans Christelijk Congres (PCC), een Christelijke mensenrechtengroep, heeft aangekondigd dat ze een internationale campagne wil starten om deze blokkering van de Christelijke minderheid in Pakistan aan de orde te stellen. Het PCC vraagt om te bidden voor het welslagen van de campagne.

De campagne is erop gericht een internationaal fonds op te zetten om het kiessysteem ter discussie te stellen omdat het hun recht niet respecteert hun vertegenwoordigers te kiezen op de voor hun gereserveerde zetels in het parlement. Ook wil men dat hun stemmen door het Hooggerechtshof worden erkend en dat de blasfemiewetten, die vaak tegen hen ingebracht worden, in 2014 worden afgeschaft.
De PCC zal nog een andere petitie presenteren in 2014 samen met VN afdelingen in New York , de VN commissie voor mensenrechten in Genë¨ve en de vluchtelingen commissie om een vluchtelingenstatus te verkrijgen voor Pakistaanse Christenen omdat hun door de moslim meerderheid een grondwettelijke ‘genocide’ wordt opgelegd in elke instelling.

Nazir S. Bhatti, voorziter van het PCC zei in een verklaring dat Pakistaanse Christenen buiten de politiek worden gehouden door artikel 226 van de grondwet te negeren en alle andere artikelen die gelijke democratische rechten toekennen aan de Christenen. Bhatti beloofde er persoonlijk voor te zullen zorgen dat de petitie voor een vluchtelingenstatus voor Christenen bij de VN commissie terecht kwam. Ook zou hij memorandums overleggen bij Amnesty International in het Verenigd Koninkrijk en bij de Europese commissie over de situatie van de Christenen in 1914. "Het recht om Christelijke vertegenwoordigers in de Nationale Assemblee, provinciale Assemblee en lokale overheden te kiezen, in plaats van selectie door moslimleiders, zal alleen maar leiden tot gelijke rechten voor Christenen in Pakistan". Aldus Bhatti.

Bron: ICC
Foto: pakistanchristiancongress.org