Pakistaanse bisschop betreurt het toenemend extremisme en de groeiende onverdraagzaamheid tegenover Christenen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Mgr. Joseph Coutts, bisschop van Faisalabad en voorzitter van de Katholieke bisschoppenconferentie in Pakistan, betreurt het toenemend extremisme en de groeiende onverdraagzaamheid tegenover...

Mgr. Joseph Coutts, bisschop van Faisalabad en voorzitter van de Katholieke bisschoppenconferentie in Pakistan, betreurt het toenemend extremisme en de groeiende onverdraagzaamheid tegenover Christenen in Pakistan. De niet-Moslim minderheden zijn altijd al slachtoffer van discriminatie geweest, maar op het ogenblik is de toestand "erger dan ooit", zo zei de prelaat in een onderhoud met de internationale Katholieke hulporganisatie "Kerk in Nood". Christenen worden behandeld alsof zij "geen Pakistanen" zijn, terwijl zij veel meer bijdragen aan het algemene welzijn van de samenleving dan hun geringe aantal zou doen vermoeden. Een groot deel van het onderwijs, gezondheidszorg en sociale diensten wordt verzorgd door de Kerk. Al deze instellingen staan niet alleen ten dienste van Christenen maar van alle religieuze gemeenschappen. Mgr. Coutts verlangt dat de Christenen worden erkend als "gelijk gerechtigde en waardevolle burgers".

Christenen worden ook achtergesteld bij het zoeken naar werk en bij hun studie. Zo kunnen Moslim studenten bijvoorbeeld zwakke cijfers compenseren met punten die zij krijgen in de lessen over de Koran. Christenen missen zo"n mogelijkheid om het gemiddelde van hun cijfers te verhogen. Schoolboeken dragen ook bij aan discriminatie. Bovendien staan Christenen steeds meer onder druk om zich tot de Islam te bekeren. De bisschop van Faisalabad voegt hier aan toe dat hij zelf soms brieven ontvangt die hem aansporen om zich tot de Islam te bekeren.

Maar volgens Mgr. Coutts lijden niet alleen Christenen maar alle delen van de Pakistaanse samenleving onder dit toenemend extremisme. In het noordwesten van het land zijn bijvoorbeeld tientallen scholen verwoest. De aanslagen zijn vooral tegen meisjesscholen gericht. Zo bemoeilijken de extremisten de opleiding van vrouwen. Zij zijn bereid "om te doden en te sterven". Zij bedreigen allen die zich tegen hun ideologie verzetten. Zelfs Moslim intellectuelen zijn vermoord wanneer zij de extremisten niet wensten te volgen.

Maar er zijn ook tekenen van hoop. De meerderheid van het Pakistaanse volk wenst in vrede te leven. Er is een toenemende bereidheid om een interreligieuze dialoog aan te gaan. "De extremisten vormen een minderheid", benadrukte Mgr. Joseph Coutts. Ondanks alle moeilijkheden, blijft de Katholieke Kerk haar diensten aan het algemeen welzijn voortzetten en zich inzetten voor een "dialoog voor het leven door middel van goede daden". Pakistan telt op een bevolking van ongeveer 180 miljoen 1,2 miljoen Katholieken. Alleen al in het bisdom Faisalabad, zorgt de Katholieke Kerk voor 82 scholen.

Bron: ACN Foto: ACN