OVSE erkent discriminatie christenen in Europa

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) erkent dat christenen in Europa en Noord-Amerika te maken hebben met intolerantie en discriminatie. Dat blijkt uit een vorige week uitgebrachte verklaring van de veiligheidsorganisatie waarv
secular_humanism_2-200-x-198

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) erkent dat christenen in Europa en Noord-Amerika te maken hebben met intolerantie en discriminatie. Dat blijkt uit een vorige week uitgebrachte verklaring van de veiligheidsorganisatie waarvan 56 staten lid zijn.

Vorige week vond in Wenen de eerste OVSE-bijeenkomst over discriminatie van christenen plaats. "Daarin kwam duidelijk naar voren dat intolerantie jegens en discriminatie van christenen in het hele OVSE-gebied in allerlei vormen voorkomt", aldus Janez Lenarcic, directeur van het OVSE-bureau voor Democratie en Mensenrechten (ODIHR).

Opmerkelijk is dat de ontzegging van rechten van christenen niet alleen voorkomen waar christenen een minderheid vormen, "maar dat uitsluiting en marginalisering ook door christenen wordt ervaren waar zij de meerderheid van de bevolking vormen".

Mario Mauro, vice-voorzitter van het Europees Parlement en persoonlijk vertegenwoordiger van het OVSE-voorzitterschap ter Bestrijding van Racisme, Xenofobie en Discriminatie, meent dat "deze bijeenkomst er in geslaagd is intolerantie en discriminatie van christenen zichtbaar te maken".

Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende aspecten van intolerantie en discriminatie van en onder christenen ter sprake, waaronder geweld tegen personen, eigendommen en bedehuizen alsook beperkingen van de vrijheid van godsdienst en geweten.

De deelnemers benadrukten de onjuiste beeldvorming van de christelijke identiteit en waarden door de media en in het politieke debat. Dat leidt tot misverstanden en vooroordelen. Zij benadrukten daarom de noodzaak van interreligieuze dialoog omdat veel problemen die christenen ondervinden ook door andersgelovenden binnen de OVSE-zone gelden.

Volgens een van de deelnemende deskundigen, Gudrun Kugler, gaat het veelal om intolerantie en discriminatie op grond van "radicale secularisatie, extreme vormen van politieke correctheid en bepaalde aspecten van sommige anti-discriminatiewetgevingen". Kugler, die lid is van de christelijke netwerkorganisatie "Europe for Christ!", stelt dat "vooringenomenheid tegen christenen het laatste sociaal aanvaarde vooroordeel in Europa" is.

Op de website www.christianophobia.eu worden gevallen verzameld van intolerantie en discriminatie van christenen.

Bron: KN/OCSE/Zenit