"Overstromingen Myanmar raken Christenen hard"

woensdag, 26 augustus 2015
Nieuws
Zware overstromingen, een cycloon en aardverschuivingen hebben in delen van Myanmar gezorgd voor veel doden en gewonden. Kerk in Nood toont zich solidair met de slachtoffers en heeft hulp toegezegd.
ACN-20150817-29244

Naar schatting 1,28 miljoen mensen zijn slachtoffer geworden van de hevige moessonregens die in juli en augustus vooral de arme gebieden in het westen van het land hebben geraakt. Volgens persberichten hebben meer dan honderd mensen daarbij het leven gelaten. Een van de gebieden is de overwegend christelijke regio Chin. Een woordvoerder van de lokale Kerk houdt Kerk in Nood op de hoogte van de situatie. “Onze streek heeft nog nooit zo’n ernstige ramp meegemaakt. In het bergachtige Hakha gebied wonen verscheidene Chin-stammen hoog in de bergen en op de hellingen. De meeste van deze zijn geraakt door aardverschuivingen. De stad Hakha is bijzonder hard getroffen. Bijna geen gebouw is gespaard. Voor zover overeind, zijn de woningen van haar inwoners zwaar beschadigd. Door de ontstane scheuren zijn veel mensen bang in hun bouwval te blijven wonen. De toegangswegen zijn zwaar beschadigd, waardoor de toelevering van hulpgoederen extra moeilijk is. In veel streken is de helft van de woningen volledig verwoest. Ons volk heeft nog nooit een dergelijke ramp meegemaakt”.

Kerkeigendommen beschadigd
Volgens plaatselijke bronnen is de infrastructuur van de Kerk ook getroffen. De kathedraal van Hakha staat nog overeind, maar wordt bedreigd door aardverschuivingen. Vijf kerken en veel openbare gebouwen zijn reeds bezweken onder de aardverschuivingen. De regering doet wat zij kan. Maar veel plaatsen bevinden zich in afgelegen gebieden die moeilijk bereikbaar zijn. “De Kerk kent de afgelegen dorpen goed en is begonnen hulp te verlenen. De mensen hebben op het ogenblik vooral behoefte aan voedsel, medische zorg en opvang. De eerste noodhulp wordt nu geboden, maar de meeste mensen moeten waarschijnlijk elders gehuisvest worden.”

De omvang van de schade is niet aan te geven omdat veel gebieden nog afgesloten zijn en er soms geen contact is. “De plaatselijke solidariteitsgeest en de wil om te helpen, zijn groot en bewonderenswaardig. Vooral omdat veel mensen zelf erg arm zijn”, zo meldt een vertegenwoordiger van de plaatselijke kerk aan Kerk in Nood. Kerk in Nood helpt met noodhulp en voorziet op lange termijn de wederopbouw te steunen.