Orthodoxe en Katholieke Kerkleiders: Samen sterker

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Orthodoxe en Katholieke Kerkleiders zijn het erover eens dat samenwerking en solidariteit van doorslaggevend belang zijn, naar aanleiding van berichten dat Christenen het zwaarst onder...

Orthodoxe en Katholieke Kerkleiders zijn het erover eens dat samenwerking en solidariteit van doorslaggevend belang zijn, naar aanleiding van berichten dat Christenen het zwaarst onder vervolging hebben te lijden.

De oproep voor gezamenlijke actie om haat tegen Christenen te bestrijden, werd gedaan op een conferentie over "Godsdienstvrijheid: het probleem van discriminatie en vervolging van Christenen", belegd door het Russisch Orthodoxe Patriarchaat van Moskou. Bij de tweedaagse conferentie, die in Moskou plaatsvond, waren een pauselijke afgevaardigde (nuntius), leiders van de oosterse Kerk en deskundigen op het gebied van interreligieuze betrekkingen aanwezig. De conferentie werd afgesloten met een toespraak door Patriarch Kirill van de Russisch Orthodoxe Kerk.

Vol lof voor het succes van de bijeenkomst was Peter Humeniuk. Hij nam deel aan de conferentie in zijn hoedanigheid van deskundige voor Rusland en afgevaardigde van de Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, die de conferentie met een financiële bijdrage mede mogelijk maakte.

Na afloop van de conferentie, verklaarde Humaniuk: "Wij Christenen, bevinden ons allemaal in hetzelfde schuitje. Wanneer Christenen lijden onder vervolging, moeten wij ons solidair tonen." Hij voegde hieraan toe: "Wij Christenen van uiteenlopende richtingen, zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden in goede en slechte tijden. Christenen zijn op het ogenblik de meest vervolgde groep ter wereld."

Volgens Humeniuk moet aan Christenen de mogelijkheid worden geboden om op internationaal niveau hun stem te laten horen en hun krachten te bundelen zodat zij zich tegen dit kwaad kunnen verweren. Gezamenlijke initiatieven zijn naar zijn mening "nu hard nodig met het oog op de huidige dramatische situatie." Hij voegde hieraan toe: "De conferentie in Moskou was een belangrijke stap bij deze gezamenlijke inspanningen. Gezien de brandende kwestie waarmee wij nu worden geconfronteerd, zijn verdere initiatieven niet alleen mogelijk maar ook gewenst."

De conferentie was een antwoord op mededelingen van de bisschoppenconferentie van de Europese Gemeenschap waaruit bleek dat minstens 75% van alle vervolging is gericht tegen Christenen. Namens de Katholieke Kerk waren o.a. aanwezig Mgr. Ivan Jaskovitch, Apostolisch Nuntius bij de Russische Federatie, aartsbisschop Erwin Josef Ender namens het Vaticaan en de aartsbisschop van het bisdom van de Moeder Gods in Moskou, Paolo Pezzi. Ook vertegenwoordigers van niet-Christelijke religies namen deel aan de besprekingen, onder wie Farid Salman, de hoogste Mufti van Rusland en Pinchas Godschmidt, voorzitter van de conferentie van Europese Rabbi’s.

Tijdens de conferentie over godsdienstvrijheid, stond pater Andrzej Halemba, de Midden-Oosten deskundige van Kerk in Nood, stil bij de problemen waarmee Christenen in de regio worden geconfronteerd in het bijzonder ten gevolge van de Arabische Lente. Hij onderstreepte dat Kerk in Nood zich inzette voor de wens van de Paus om Christenen te helpen in hun oude woongebieden te blijven, voor zover enigszins mogelijk. Pater Halemba wees ook op het belang van onderwijs met de woorden: "Christenen moeten niet minder maar beter onderlegd zijn dan de rest van de maatschappij." Hij zei ook dat de scholen van de Kerk openstonden voor zowel Moslims als Christenen en begrip en respect bevorderden. Pater Halemba wees verder op de noodzaak om de Christenen in het Midden Oosten bij te staan die aan vervolging zijn ontsnapt en naar het buitenland zijn gevlucht. Naar zijn zeggen, was Kerk in Nood altijd de ‘stem van degenen die hun stem niet konden laten horen."

Bron: Kerk in Nood Foto: Kerk in Nood