Opvoeding tot een leven met verantwoordelijkheidsbesef (Kongo)

Project
De bevolking van de Democratische Republiek Kongo heeft een moordpartij achter de rug, die door de internationale gemeenschap grootscheeps werd doodgezwegen. Sinds 1996 zijn uit een bevrijdingsoorlog tegen het toenmalige staatshoofd Mobutu Sese Seko talri
ACN-20140224Congo05576

Project in Democratische Republiek Kongo
De bevolking van de Democratische Republiek Kongo heeft een moordpartij achter de rug, die door de internationale gemeenschap grootscheeps werd doodgezwegen. Sinds 1996 zijn uit een bevrijdingsoorlog tegen het toenmalige staatshoofd Mobutu Sese Seko talrijke gewelddadige conflicten ontstaan. Wegens het gebrek aan gegevens kan geen precies aantal van directe en indirecte slachtoffers van het geweld worden gegeven. Volgens schattingen moet echter worden uitgegaan van meer dan vijf miljoen doden.

Apostolische taak: Verzoening
De cyclus van geweld heeft het land verwoest. De gruweldaden die werden en nog steeds worden uitgevoerd, wijzen op een onmetelijk lijden – met verreikende gevolgen. Gezinnen werden uit elkaar gerukt, kinderen werden ontvoerd en opgeleid tot moordende rebellen. Het tot stand brengen van de verzoening is en zal een centrale apostolische taak zijn van de Katholieke Kerk in de Democratische Republiek Kongo.

De vrede begint in het gezin
"Opvoeding tot het leven" heet het programma van het aartsbisdom Kinshasa, dat jonge mensen, echtparen en gezinnen wil helpen om een leven te leiden met verantwoordelijkheidsbesef. Om de christelijke opvatting van het huwelijk, het gezin, de liefde en de seksualiteit te kunnen doorgeven, zijn er 10.000 leken naar de scholen en de parochies toegegaan. De laatste campagne "Vrede in de gezinnen" was een doorslaand succes. Er konden ongeveer 55.000 jongeren en volwassenen worden bereikt en uit de commentaren blijkt hoe positief de seminars zijn ontvangen.

Positieve campagne
Een gezinsvader prijst de campagne en betreurt dat die er niet al veel eerder was geweest. Een man erkende, "ieder is zelf een actief deel van de vrede" en een vrouw is zich bewust geworden, dat "wij zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van onze kinderen". 320 mensen namen zelfs contact op met het pastorale team en vroegen of zij bij de volgende campagne actief mochten meewerken. Radio- en televisiezenders zonden de campagne uit. Bemoedigd door de positieve commentaren, zou het aartsbisdom het programma willen voortzetten. Daarvoor moeten de teksten en boeken aan de tijd worden aangepast en worden gedrukt. Kerk in Nood zou daaraan met 72.000 euro willen bijdragen.

Projectcode: 115-08-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.