Oproep voor vrijlating ontvoerde relgieuzen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Grieks orthodoxe patriach Youhanna X Yazigi heeft samen met de Libanese Maronitische bisschoppen een beroep gedaan op het geweten van de ontvoerders van vijf vrouwelijke religieuzen uit...

De Grieks orthodoxe patriach Youhanna X Yazigi heeft samen met de Libanese Maronitische bisschoppen een beroep gedaan op het geweten van de ontvoerders van vijf vrouwelijke religieuzen uit de Syrische stad Maloula om hen vrij te laten. Tegelijkertijd vraagt Syrië dat Christelijke en islamitische heilige plaatsen in Syrië als "neutrale zones" worden beschouwd en dat historische plaatsen als Maloula en Saydnaya onder bescherming worden geplaatst van de Unesco als werelderfgoed.
Na de stem van paus Franciscus hebben ook oproepen uit andere hoeken geklonken om de zusters van het klooster van Santa Tecla vrij te laten die afgelopen zondag door elementen van de al-Nousra Brigades werden opgepakt. De strijders die banden hebben met al-Qaida, hebben de zusters blijkbaar naar Yabroud gebracht. Het gaat om de moeder-overste Pelagia Sayyaf en vier andere zusters.

"Wij doen een beroep op de menselijke gewetens van allen en alle mensen van goede wil onze religieuzen vrij te laten," aldus de boodschap van patriarch Youhanna X Yazigi. "We doen een oproep aan het geweten, dat de Schepper aan alle mensen heeft gegeven, ook aan de ontvoerders, om de zusters vrij te laten en hen in veiligheid te brengen. We roepen ook de internationale gemeenschap op en de wereldleiders om tussenbeide te komen ten gunste van de ontvoerden. De ontvoering, die voortduurt, ondanks alle contacten die zijn gelegd met de daders, is een grove schending van de menselijke waardigheid en van de weg van vrede en gebed in Syrië", aldus de patriarch. Ook vraagt de patriarch voor het vrijlaten van "onze weeskinderen".

Bron: AsiaNews

Foto: Nu.nl