Opnieuw roep om hulp uit de Filipijnen

Project
Zuster Rafaela Làzaro, een Spaanse missionaris van de Dienaressen van Jezus op de Filipijnen, stelt Kerk in Nood op de hoogte van de vele problemen die de mensen uit het aartsbisdom Palo te verduren kregen. Het aartsbisdom bevindt...
ACN-20131120-02792

Het aartsbisdom Palo raakt 64 kerken kwijt. Aartsbisschop John F. Du vraagt dringend: "Kom snel en breng ons voedsel."

Zuster Rafaela Lázaro, een Spaanse missionaris van de Dienaressen van Jezus op de Filipijnen, stelt Kerk in Nood op de hoogte van de vele problemen die de mensen uit het aartsbisdom Palo te verduren kregen. Het aartsbisdom bevindt zich op het ‘ground zero’ van de super tyfoon Haiyan die meer dan 5000 mensen het leven kostte. Gisteren werd zuster Rafaela opgebeld door de aartsbisschop van Palo, John F. Du, tijdens het gesprek vroeg hij de dienaressen van Jezus om hulp. "Kom a.u.b. snel en breng voedsel mee" zo smeekte de aartsbisschop. In zijn bisdom werden 64 kerken verwoest waaronder de kathedraal en het bisschoppelijk paleis. "Maar dat is niet zo belangrijk. Ik wil mijn mensen te eten kunnen geven."

Reagerend op deze roep om hulp zijn de dienaaressen van Jezus van plan een aantal zusters, waaronder zuster Rafaela, te sturen. Zij moeten in de gezondheidszorg werken volgens de regels van de congregatie. Ze zullen een aantal ladingen voedsel meenemen in gehuurde vrachtwagens omdat de wegen onbegaanbaar zijn. "Onze auto’s zijn niet opgewassen tegen zo’n lange tocht". Naast voedseltekorten, gebrek aan medicijnen en basisvoorzieningen wordt er bovendien geplunderd. Volgens de aartsbisschop stelen bandieten en guerrillastrijders de humanitaire hulpgoederen om ze op de zwarte markt te verkopen. Maar wij kunnen niet te hulp komen omdat de benzine op de bon is. We krijgen maar 5 liter per dag.

De dienaressen van Jezus vroegen Kerk in Nood om bijbels en catechismussen voor de jeugd. We werken er hard aan een heleboel mensen van voedsel te voorzien maar we willen ook het woord van God brengen bij de mensen in de opvangkampen waar nog altijd geen stroom of elektriciteit is. Zuster Rafaela benadrukt dat dit een extreme noodtoestand is en dat er vele handen nodig zijn om te helpen maar hoe dan ook, zegt zij: "God zal ons geven wat wijzelf niet kunnen geven." De Spaanse zuster verzekerde dat de mensen op de Filipijnen een sterk geloof hebben en dat de ramp hen allen nog meer verenigd heeft in gebed en in de sacramenten. De mensen komen samen in de kerken. Het voedsel en de andere voorzieningen worden daar onder hen verdeeld.

Het aartsbisdom Palo, waarvan het centrum op 12 km. van de stad Tacloban ligt, beslaat het hele eiland Leyte en strekt zich ook uit tot het naburige eiland Samar. Priester Pedro Valderrama droeg er, voor de eerste keer op Filipijns grondgebied, op Pinksterzondag 1521 de H. mis op. Het huidige bisdom heeft anderhalf miljoen gelovigen die verspreid leven over een twaalftal eilanden in 63 parochies. John F. Du, de aartsbisschop van Palo werd vorig jaar benoemd toen het diocees zijn 75e verjaardag in zijn bestaan vierde.

Bron en foto: Kerk in Nood

Projectcode: 329-00-00