Opleidingscentrum zusters van het ‘Abba’-klooster in Argentinië

Project

Ze trekken zich terug in totale eenzaamheid om - net als Jezus - op zoek te gaan naar het gezicht van God. Vanuit die eenzaamheid keren ze terug om anderen te helpen en te onderrichten - en om opnieuw op zoek te gaan naar het gezicht van God, net z
20110223argentinie02

Ze trekken zich terug in totale eenzaamheid om – net als Jezus – op zoek te gaan naar het gezicht van God. Vanuit die eenzaamheid keren ze terug om anderen te helpen en te onderrichten – en om opnieuw op zoek te gaan naar het gezicht van God, net zoals Jezus dat deed. Ze hebben een aanbod van retraites, bezinningsdagen, geestelijke oefeningen en gebedsontmoetingen. Zij, dat zijn de zusters van het ‘Abba, Vader’-klooster, een heel jonge communauteit die opgericht werd in 1996, in het bisdom Cruz del Eje. Deze jonge gemeenschap is gezegend met talrijke roepingen.

Inkomen verwerven

Dankzij handarbeid, de productie van religieuze kunst en een kwekerij verwerven deze zusters een inkomen. Maar dat volstaat niet om alle kosten te dekken. Ze zijn dus nog afhankelijk van steun van buitenaf.

Het bisdom Cruz del Eje zelf is ook vrij arm en de bisschop Mgr. Santiago Olivera slaagt er niet in om de zusters financieel te steunen, hoewel hij de congregatie die door zijn voorganger werd opgericht, heel hoog schat. In een brief aan Kerk in Nood, roept hij ons op om de zusters te helpen, omdat hun contemplatieve leven in zijn bisdom "getuigenis geeft van hoe de aanwezigheid van God in je leven zin en vreugde kan geven". Hij voegt er nog aan toe: "Ik dank God voor de aanwezigheid van deze gemeenschap, die een geschenk is voor de Kerk."

Steun

De zusters houden er een bescheiden levensstijl op na, maar dan nog is hun inkomen onvoldoende. Bovendien ontbreekt het hen aan inkomsten om voor de opleiding van de jonge roepingen te betalen. Voor het ogenblik zijn er niet minder dan 14 jonge novicen en jonge zusters die hun eerste geloften hebben afgelegd. Om ze een gedegen opleiding te kunnen bezorgen, deden de zusters een beroep op lesgevers van buiten het klooster. Deze academici dienen natuurlijk voor hun diensten en reiskosten vergoed te worden. En ook boeken en lesmateriaal kosten geld. Kerk in Nood wil hiervoor € 4.100 bijdragen opdat de jonge zusters een gedegen vorming zouden krijgen.

Projectcode: 209-06-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.