Opleiding zuster tot novicen-meesteres

Project
Dit project zou model kunnen staan voor vele gelijksoortige projecten als het gaat om de permanente vorming van religieuze zusters.
20080627_010

Project in Centraal-Afrika

Dit project zou model kunnen staan voor vele gelijksoortige projecten als het gaat om de permanente vorming van religieuze zusters. De congregatie ‘Kleine Zusters van het Hart van Jezus’ (Petites Soeurs du Coeur de Jésus) werd in 1978 op initiatief van de bisschoppenconferentie van Centraal Afrika opgericht. Op het moment telt de congregatie 25 zusters afkomstig uit Congo, Burkina Faso en Centraal Afrika. Vijf novicen worden op het moment opgeleid.

De zusters werken onder andere mee aan de opleiding van catechisten, ze bakken hosties, maken liturgische gewaden en kerkelijk meubilair. Ze bezoeken ook gevangenen en geven hulp aan gehandicapten en bejaarden. Voor hun inkomsten houden ze varkens en kippen, groeien ze bananen en onderhouden ze een maniok-akker. Helaas is onlangs de novicen-meesteres overleden en is er dringend behoefte aan een zuster die opgeleid kan worden tot de nieuwe novicen-meesteres om haar plaats over te nemen. De algemeen overste, zuster Geneviève Gbenou, heeft zuster Emma Théodorine Bissa voor deze taak uitgekozen. Ze heeft zich tot Kerk in Nood gericht voor hulp bij de opleiding.

Kerk in Nood heeft haar € 4.000 toegezegd. Helpt u mee?