Opleiding voor novicen van Kleine Zusters in Butembo (Congo)

Project
In 1948 vervulde Mgr. Henri Piérard een persoonlijke droom toen hij als eerste bisschop van het bisdom Butembo-Beni, de communauteit van de Kleine Zusters van O.L.V. Presentatie stichtte. Deze orde...
20101006Congo01

Novicen in oorlogsgebied (Congo)

In 1948 vervulde Mgr. Henri Piérard een persoonlijke droom toen hij als eerste bisschop van het bisdom Butembo-Beni, de communauteit van de Kleine Zusters van O.L.V. Presentatie stichtte. Deze orde, die zich met hart en ziel aan God en zijn volgelingen toewijdt, telt 284 zusters, 24 novicen en 6 postulanten. Maar er staan nog meer kandidaat meisjes klaar om toe te treden. De zusters gaan waar men ze nodig heeft. Ze zorgen voor zieken, weduwen en wezen, geven les aan kinderen en volwassenen, doen aan bejaardenzorg en bieden troost aan mensen met traumatische ervaringen, en die zijn er veel in het noordoosten van Congo.

Afrikaanse wereldoorlog

Deze regio behoorde tot één van de slagvelden van een verschrikkelijk conflict dat hier woedde tussen 1998 en 2008 en dat soms wordt beschreven als de Afrikaanse Wereldoorlog. In deze oorlog vielen minstens 5 miljoen doden en het conflict mag worden beschouwd als één van de bloedigste oorlogen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. De wapenstilstand is erg broos en af en toe laait het geweld op onder de vorm van etnische tegenstellingen, massaverkrachtingen en andere wandaden. Volgens enkele mediarapporten werden in de periode tussen 30 juli en 2 augustus 2010 alleen al 154 vrouwen in verschillende dorpen het slachtoffer van systematische verkrachtingen door militairen. Zelfs kloosters en parochies blijven niet gespaard. In december 2009 werden 2 zusters en een priester brutaal vermoord.

Zuster en tuinbouwster

Ook de Kleine Zusters van O.L.V. Presentatie kregen met geweld te maken. Enkele van hun kloosters werden geplunderd en sommige kloosterlingen zijn nog altijd door de gebeurtenissen getraumatiseerd. Maar ondanks dat zetten zij zich ten volle in voor de mensen rondom hen. Maar de zusters ontvangen van de overheid geen loon voor wat ze doen, zelfs niet wanneer ze werken als onderwijzeres of verpleegster. Dus moeten ze na hun gewone dagtaak, op de akkers werken om voedsel te telen voor de congregatie. Daarmee kunnen ze net overleven, maar ook niet meer dan dat.

De zusters willen hun novicen ook een goede opleiding geven zodat ze zich in hun roeping gesterkt weten en zelf de anderen beter kunnen helpen. Omdat de zusters daarvoor geen eigen middelen hebben, zochten ze hulp bij Kerk in Nood. Zuster Marie Françoise Katungu, de generale overste, schrijft ons: "We voelen ons nauw verbonden met uw weldoeners die de vorming van onze zusters mogelijk maken. We danken u dat uw donateurs blijft wijzen op onze noden en hen informeert over onze situatie." Kerk in Nood zet €4.000 opzij.

Projectcode: 115-03-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.