Opleiding voor 13 seminaristen van de Mercedariërs (Guatemala)

Project
In de 8ste eeuw veroverden de Moren het gehele Iberische schiereiland. 700 jaar lang duurde de strijd tussen de Spanjaarden en de moslimbezetters. Veel Spanjaarden werden door de Moren gevangen genomen om als slaven te worden verkocht...
20120724peru011

In de 8e eeuw veroverden de Moren het gehele Iberische schiereiland. 700 jaar lang duurde de strijd tussen de Spanjaarden en de moslimbezetters. Veel Spanjaarden werden door de Moren gevangen genomen om als slaven te worden verkocht. Niet alleen werd hun hun vrijheid ontnomen, zij dreigden ook hun christelijk geloof te verliezen. De jonge Pedro Nolasco uit Barcelona besloot dat er iets moest worden gedaan om hen te helpen. Als jongeman heeft hij met het geld dat zijn vader hem had nagelaten, 300 gevangenen vrijgekocht. In 1218 kreeg hij een verschijning van O.L.Vrouw en zij droeg hem op een religieuze orde te stichten die voor de gevangenen moest gaan werken. Zo startte de orde van de Mercedariërs, ook bekend als de Orde van O.L.Vrouw van de Genade (in het Latijn: Maria de mercede redemptionis captivorum en in het Spaans Nuestra Seëora de las Mercedes).

De leden van de orde probeerden de talrijke arme christelijke gevangenen te bevrijden uit de handen van de Moren en vaak gaven zij hun eigen vrijheid en zelfs hun eigen leven op als losgeld voor hun vrijlating. Hun orde heeft iets ongewoons omdat zij in plaats van de drie gebruikelijke geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, een vierde gelofte afleggen, nl. te trachten de christelijke slaven te bevrijden, zelfs als dat ten koste zou gaan van hun eigen vrijheid of leven.

Tegenwoordig telt de orde ongeveer 30.000 leden en is in vele verschillende landen aanwezig, in het bijzonder in Latijns Amerika. De leden dragen nog steeds speciale zorg voor de gevangenen; zij werken in de pastorale zorg voor gevangenen en bieden praktische hulp aan de gezinnen van gevangenen, die vaak zonder kostwinner achterblijven. Zij bieden ook advies en steun aan mensen die met de wet in aanraking zijn gekomen(soms onschuldig). En zij helpen de gevangenen ook na hun vrijlating, want velen hebben geen familie en kunnen als zij uit de gevangenis komen nergens heen. De Mercedariërs helpen hen zo mogelijk werk te vinden en proberen hen in de maatschappij te laten re-integreren.

Gelukkig heeft de orde nog steeds nieuwe roepingen. Er zijn bijvoorbeeld momenteel 13 jonge mannen in opleiding voor het priesterschap in het seminarie van de Mercedariërs in Guatemala. Zij komen uit Guatemala, El Salvador, Panama, Venezuela en Colombia. "Kerk in Nood" draagt dit jaar 2150 euro bij aan hun opleiding.

Dit project is een voorbeeld van wat "Kerk in Nood" doet. Uw gift zal worden toegewezen aan dit of een soortgelijk project dat overeenstemt met de pastorale prioriteiten van "Kerk in Nood".

Projectcode : 298-02-79