Opleiding van de zusters Istituto Hermanas Hijas de la Altagracia

Project
Het Instituut van de Dochters van Goddelijke Genade (Istituto Hermanas Hijas de la Altagracia) is een dominicaanse congregatie die momenteel 14 postulanten en 5 novicen heeft in de leeftijd van 23 tot 33 jaar.


Het Instituut van de Dochters van Goddelijke Genade (Istituto Hermanas Hijas de la Altagracia) is een dominicaanse congregatie die momenteel 14 postulanten en 5 novicen heeft in de leeftijd van 23 tot 33 jaar.

Levensonderhoud
De jonge leden van de congregatie volgen een universitaire opleiding, zodat zij in staat zullen zijn om hun missionaire werk te doen en hulp te verlenen aan mensen die in nood verkeren. De congregatie heeft echter niet de financiële middelen om volledig in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom vraagt de generaal-overste, zuster Rosa Lenis Gutierrez Valerio, hulp aan Kerk in Nood.

Kerk in Nood heeft € 2.800,- beloofd. Help de zusters mee! Zij zullen u dankbaar in hun gebeden herinneren.