Opleiding van catecheten in het bisdom Malakal

Project
Ik kan me niet herinneren dat ik in de afgelopen tien jaar een bezoeker heb mogen verwelkomen in mijn bisdom", zei bisschop Vincent Jojok afgelopen jaar, toen Kerk in Nood hem opzocht. De situatie in Zuid-Sudan is gespannen, wat zijn weerslag heeft op de
070709_soedan

Project in Sudan

"Ik kan me niet herinneren dat ik in de afgelopen tien jaar een bezoeker heb mogen verwelkomen in mijn bisdom", zei bisschop Vincent Jojok afgelopen jaar, toen Kerk in Nood hem opzocht. De situatie in Zuid-Sudan is gespannen, wat zijn weerslag heeft op de parochies. Er is een dringend tekort aan financiën om het werk van catecheten mogelijk te maken.

Ontwricht bestaan
Het vredesakkoord van januari 2005 bracht formeel een einde aan 22 jaar burgeroorlog tussen het noorden en zuiden van Sudan. Maar nu, ruim twee jaar later, is het leven van de gewone mensen nog steeds ontwricht.

Lege parochies
Van de 18 parochies in het bisdom zijn er nog maar zes intact. De andere parochies zijn leeg en wachtten op een priester, of de diensten van religieuze zusters, scholen en gezondheidscentra.

Catechese
Naast de plaatstelijke Sudanese priesters en de buitenlandse missionarissen, ligt de verantwoordelijkheid voor het verspreiden van het geloof vooral in handen van leken-catecheten. Zij doen hun uiterste beste doen om het Evangelie te verkondigen. In Palica onderhoudt het bisdom een opleidingscentrum voor deze catecheten, waarbij regelmatig cursussen worden gegeven om hen de basisprincipes van het christelijke geloof bij te brengen.

Pater Juliano Ambrose heeft Kerk in Nood gevraagd om deze cursussen te ondersteunen. Kerk in Nood heeft € 6.000,- toegezegd voor dit doel. Helpt u mee?