Opleiding van 8 novicen van de Clarissen-Capucinessen (Mexico)

Project
Assisi in het jaar 1212. Een jong, mooi meisje verlaat in het geheim het huis van haar adellijke ouders. De zekerheid, geborgenheid, rijkdom, alle comfort laat ze achter zich om haar hele leven in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aan haar bruidegom, Je
20130505mexico002.geschaald

Assisi in het jaar 1212. Een jong, mooi meisje verlaat in het geheim het huis van haar adellijke ouders. De zekerheid, geborgenheid, rijkdom, alle comfort laat ze achter zich om haar hele leven in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aan haar bruidegom, Jezus Christus, te schenken. Zij wordt geïnspireerd door de idealen van de H. Franciscus van Assisi, haar geestelijk leider, metgezel en broeder in de Heer. Chiara Offreduccio di Favarone, zo heet het meisje, stelt haar onthutste familie voor het blok: zij laat haar hoofd kaal scheren en zo overtuigt zij haar familieleden ervan dat zij onherroepelijk voor een leven als radicale volgeling van Christus heeft gekozen. In die tijd was het niet ongewoon dat een meisje in het klooster trad, maar een jonge vrouw van adellijke familie zou ook in een kloostergemeenschap een leven van stand hebben geleid. Kiezen voor een leven in bittere armoede was nieuw en ongehoord. Al spoedig sloten zich andere jonge vrouwen bij haar aan. Zelf werd zij later in de hele wereld beroemd als de H. Clara van Assisi, de stichteres van de Clarissen. De orde die zij stichtte, had als bijzonderheid dat niet alleen elke zuster apart afstand doet van alle wereldlijke goederen, maar ook dat de gemeenschap zelf arm is en geen bezit heeft.
Overal in de wereld zijn er nu zusters die het ideaal van de heilige Clara nastreven. Zij wijden zich vooral aan de altijddurende aanbidding van het H. Sacrament des Altaars.
In Mexico vormen de Clarissen-Capucinessen de contemplatieve vrouwelijke kloosterorde met de meeste roepingen. Jonge, vrolijke gezichten glimlachen onder de sluiers, en de vele kloosters barsten uit hun voegen. Toch is Mexico een land met een seculiere traditie, zodat er uit de politiek steeds weer pogingen worden gedaan om de invloed van de Kerk zoveel mogelijk terug te dringen. En, net zoals in veel landen in Latijns-Amerika, worden ondanks het hoge aantal katholieken de christelijke waarden steeds meer uit de samenleving geweerd. Het gebed van de contemplatieve zusters is gezien deze situatie onontbeerlijk. Maar de opleiding van de jonge zusters kost geld en juist voor de contemplatieve gemeenschappen is het al zo moeilijk om in hun levensonderhoud te voorzien. Dankzij de giften van onze weldoeners kon "Kerk in Nood" ook het afgelopen jaar de vorming van acht jonge novicen voor haar rekening nemen. Zuster Rosalina Aguilar Gonzalez schrijft ons: "Ik zou u heel hartelijk willen bedanken voor de bijdrage die u ons hebt gestuurd. Moge God u deze grote goedheid en vrijgevigheid vergelden!" Tegelijkertijd verzekeren de zusters ons van hun gebed: "Wij vergeten de noden van onze weldoeners niet en bidden ook in de toekomst voor hun intenties!"
Dit afgeronde project is een voorbeeld van ons werk. Als u een soortgelijk project wilt ondersteunen, kunt u de volgende projectcode opgeven: 230-06-79