Opleiding van 72 seminaristen in Ciudad del Este

Project
In het bisdom Ciudad del Este, gelegen in Paraguay, liggen 41 parochies en 930 kleinere geloofsgemeenschappen. Bijna de helft van de mensen in het bisdom leeft onder de armoedegrens. Ook het bisdom is arm, terwijl de noden op pastoraal gebied groot zijn.

Project in Paraguay

In het bisdom Ciudad del Este, gelegen in Paraguay, liggen 41 parochies en 930 kleinere geloofsgemeenschappen. Bijna de helft van de mensen in het bisdom leeft onder de armoedegrens. Ook het bisdom is arm, terwijl de noden op pastoraal gebied groot zijn. Mgr. Rogelio Livieres Plano, de bisschop van het bisdom, vraag hulp voor de opleiding van zijn seminaristen.

Priestertekort
In het bisdom, waarin 800.000 mensen wonen, zijn 76 priesters werkzaam, waarvan slechts 16 priesters afkomstig zijn uit het eigen bisdom. De overige priesters behoren tot religieuze congregaties. Zij kunnen op ieder moment door de congregatie worden geroepen om elders te gaan werken. Vanwege het dreigende priestertekort, heeft bisschop Livieres Plano de vorming van priesters tot allerhoogste prioriteit gemaakt.

Nieuw seminarie
In maart 2006 heeft de bisschop een diocesaan seminarie geopend in de stad Ciudad del Este. Het is een tijdelijk onderkomen in een retraitehuis van het bisdom. Het merendeel van de seminaristen studeert daar nu. De seminaristen worden zorgvuldig geselecteerd na een selectieperiode die één jaar duurt. Daarna worden zij gevormd door een academische staf.

Buitenlandse steun
Omdat het bisdom niet rijk is, is het afhankelijk van buitenlandse steun terwijl het blijft zoeken naar plaatselijke bronnen om de financiën rond te krijgen. Bisschop Livieres Plano vraagt daarom hulp aan Kerk in Nood voor de vorming van de nieuwe jaargang seminaristen.

Kerk in Nood heeft de bisschop € 21.000,- toegezegd om de seminaristen te kunnen opleiden. Helpt u mee?