Opleiding van 52 seminaristen(Democratische Republiek Congo)

Project
In Namugongo, in Oeganda, zijn tussen 1885 en 1887 22 jonge mannen die als pages dienden aan het hof van koning Mwanga, wreed vermoord, omdat zij trouw bleven aan hun geloof en geweigerd hadden om zich over te geven aan de wil van hun meester die van hen
20120424congo013

In Namugongo, in Oeganda, zijn tussen 1885 en 1887 22 jonge mannen die als pages dienden aan het hof van koning Mwanga, wreed vermoord, omdat zij trouw bleven aan hun geloof en geweigerd hadden om zich over te geven aan de wil van hun meester die van hen lustobjecten wilde maken. Een van hen was Mbaga Tuzinde, 17 jaar oud. Hoewel zijn naaste familieleden hebben geprobeerd hem ervan te overtuigen dat hij zijn geloof moest afzweren zodat hij in leven zou blijven, bleef hij standvastig. Op 3 juni 1886, op Hemelvaartsdag, stierf hij als martelaar.

De opleiding filosofie van het seminarie van Murhesa in het oosten van de Democratische Republiek Congo, is vernoemd naar deze jonge Afrikaanse heilige, die tot patroon is verheven van de seminaristen en novicen. De mensen hier zijn helaas goed bekend met lijden en dood. Sinds 1998 zijn ongeveer 6 miljoen mensen gedood tijdens de gewapende conflicten die hier hebben gewoed. En het is nog niet gedaan met het geweld. Uitzettingen, massaverkrachtingen, ontvoeringen, moorden en kinderhandel – dat is de trieste werkelijkheid waarmee de bevolking nog steeds wordt geconfronteerd. Het gebied heeft te lijden onder de oorlog, ondanks dat er officieel een wapenstilstand is gesloten. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er nergens oorlog gevoerd met zoveel slachtoffers. Soms heeft men het over de ‘ Afrikaanse Wereldoorlog ‘.

Priesters en religieuzen die trouw stand hebben gehouden aan de zijde van de bevolking en haar hebben gesteund in haar lijden, zijn ook in grote getale gesneuveld. Dat houdt echter andere jonge mannen niet tegen om aan de roep van God gevolg te geven. In Murhesa volgen 52 seminaristen momenteel hun filosofiestudie en bereiden zich voor op hun priesterwijding. Het seminarie bestaat sinds 1982. Hier worden jonge mannen uit zes bisdommen voorbereid om God te dienen aan het altaar, te midden van de mensen. Hoewel zij afkomstig zijn uit verschillende gebieden en behoren tot verschillende etnische groeperingen, verloopt het gemeenschapsleven broederlijk en in harmonie. In de loop van haar geschiedenis is het seminarie doorlopend geplunderd en moedwillig beschadigd. De Kerk is trouwens net zo arm als de bevolking en de seminaristen zijn kinderen uit grote gezinnen zonder financiële middelen die helemaal niets kunnen bijdragen aan hun opleiding. Het seminarie probeert met landbouw en veeteelt de kosten voor het levensonderhoud van de seminaristen en de leraren te dekken, maar deze inspanningen zijn nu gedoemd te mislukken door de oorlogssituatie en de plunderingen. Bovendien stijgen de prijzen in een zeer snel tempo en de economische wereldcrisis wordt hier ook duidelijk gevoeld. Daarom heeft de rector van het seminarie, Dominique Rutamujyanye, ons dit jaar nogmaals gevraagd om steun. Wij hebben 21.000 euro toegezegd.

Projectcode: 115-02-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.