Opleiding van 31 seminaristen in Feira di Santana (Brazilië)

Project
De mensen die in het Noordoosten van Brazilië wonen zijn arm en lijden vaak onder de droogte. Velen hopen op een verbetering, al is het maar een geringe, van hun levensomstandigheden door naar de grote steden te trekken, die zich dientengevolge snel ontwi
ACN-20140321brazilie06319


De mensen die in het Noordoosten van Brazilië wonen zijn arm en lijden vaak onder de droogte. Velen hopen op een verbetering, al is het maar een geringe, van hun levensomstandigheden door naar de grote steden te trekken, die zich dientengevolge snel ontwikkelen. Deze teleurgestelde en ontwortelde mensen vormen een gemakkelijke prooi voor de talloze sekten. Zij schieten als paddenstoelen uit de grond in de sloppenwijken van de steden : er heeft zich thans een netwerk van 50 tempels verspreid over een relatief klein gebied. Hun boodschap is te mooi om waar te zijn, maar toch trappen veel mensen in hun beloften van snelle en gemakkelijke genezingen. ‘s Maandags is er een dienst voor materiële welvaart, dinsdags voor goed werk, ‘s woensdag een voor een goede gezondheid, enz.. Uiteindelijk houden ze alleen de hoop over en veel bewoners van de sloppenwijken houden krampachtig vast aan deze laatste illusie.

Spirituele nood
De Katholieke Kerk probeert niet alleen te voorzien in de zichtbare en materiële behoeften, maar zij probeert ook de spirituele nood te lenigen, want deze is vaak veel dringender en heeft meer desastreuze gevolgen. Maar er moeten ook mensen zijn die de Blijde Boodschap verkondigen. Er zijn voor de 130 tot 155 miljoen katholieken die het land telt, maar 18.000 priesters beschikbaar (de cijfers schommelen erg). De parochies zijn meestal enorm groot, er zijn er zelfs met meer dan 100.000 gelovigen. In het Evangelie staat : ‘ De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig ‘ – dat geldt met name voor Brazilië. Daarom ondersteunt Kerk in Nood heel bijzonder de opleiding van priesters in dit land – evenals trouwens in andere landen.

Stijging van het aantal roepingen
In het aartsbisdom Feira di Santana, in het Noordoosten van Brazilië, bereiden zich momenteel 31 jonge mannen voor op hun priesterwijding. Hun opleiding gaat Mgr. Itamar Vien bijzonder ter harte. Hij verheugt zich al op de wijdingen die dit jaar zullen plaats vinden en is blij dat het aantal roepingen stijgt. Dit jaar heeft hij ons opnieuw steun gevraagd voor de opleiding van 31 seminaristen. Hij rekent nogmaals op de vriendschap en steun van onze weldoeners. Wij hebben hem 9300 euro beloofd.

Projectcode: 212-02-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.