Opleiding van 19 seminaristen van het bisdom Picos (Brazilië)

Project
Het bisdom Picos ligt in de deelstaat Piaui, in noordoost Brazilië, een van de armste gebieden van het land. De regio wordt regelmatig getroffen door lange periodes van droogte. De dorpen zijn armoedig en onderkomen, een kwart van...

Het bisdom Picos ligt in de deelstaat Piaui, in noordoost Brazilië, een van de armste gebieden van het land. De regio wordt regelmatig getroffen door lange periodes van droogte. De dorpen zijn armoedig en onderkomen, een kwart van de bevolking kan lezen noch schrijven en een derde heeft zelfs geen geboortebewijs. Wie echter een dergelijk document niet kan overleggen, is praktisch rechteloos. Corruptie en nepotisme storten het gebied in nog grotere ellende en tijdens de verkiezingen wordt er niet geaarzeld stemmen te kopen. Velen zoeken elders een betere toekomst. Toch wordt hun hoop vaak geen werkelijkheid. Sommigen belanden in de krottenwijken van de grote steden, anderen verhuren zich als suikerrietkapper in de fazenda’s van de deelstaat Goias, waar zij feitelijk als slaven worden behandeld. De uittocht van het platteland betekent ook het einde van veel gezinnen, want de vrouwen en kinderen blijven ter plekke, terwijl de mannen werk zoeken in andere streken.

De katholieke kerk is even arm als de bevolking. Zij heeft echter niet alleen gebrek aan geld, maar ook en vooral aan priesters. Want er zijn momenteel 23 priesters voor meer dan 277.000 katholieken. Dat betekent dat elke priester de pastorale verantwoordelijkheid heeft over gemiddeld meer dan 12.000 gelovigen. Daar moet het volgende aan worden toegevoegd, wat alles nog een graadje erger maakt: de 24.000 km² die de oppervlakte vormen van het bisdom, zijn niet erg dichtbevolkt en de dorpen liggen over het gehele gebied verspreid. Het kleine groepje priesters moet enorme afstanden afleggen. Nu al profiteren sektes hiervan en hun gebedshuizen schieten als paddenstoelen uit de grond. Bijna 85% van de bevolking is nog katholiek, maar waar de Kerk niet meer wordt vertegenwoordigd door een priester, verspreiden de sektes zich stormachtig snel.

Toch zijn er ook goede berichten te melden: 19 jonge mannen uit het bisdom Picos bereiden zich momenteel voor op het priesterschap om op te gaan naar het altaar van God. Mgr. Plinio José Luz da Silva doet alles wat hij kan om ervoor te zorgen dat zijn bisdom economisch onafhankelijk kan functioneren, maar hij is nog steeds erg afhankelijk van de steun uit het buitenland. Een van zijn grootste verlangens betreft de opleiding van de priesters, want wegens het schrijnende tekort aan priesters, is het slechts een kwestie van tijd dat het katholieke geloof hier zal verdwijnen. ‘ Kerk in Nood ‘ wil steun bieden met een bedrag van 6.850 euro’s.

Projectcode: 212-02-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.