Opleiding van 147 seminaristen

Project
Het seminarie 'Christus Priester' (Cristo Sacerdote) in Yarumal in Noord-Colombia geeft aan jonge mannen uit afgelegen regio's uit Colombia met weinig economische mogelijkheden, de kans om filosofie te studeren, als voorbereiding op de studie theologie in

Het seminarie ‘Christus Priester’ (Cristo Sacerdote) in Yarumal in Noord-Colombia geeft aan jonge mannen uit afgelegen regio’s uit Colombia met weinig economische mogelijkheden, de kans om filosofie te studeren, als voorbereiding op de studie theologie in hun eigen bisdom.


Burgeroorlog

Vele jonge mannen zijn op de een of andere manier getroffen door de burgeroorlog die zich al 40 jaar in Colombia voortsleept. Maar het seminarie doet een geweldig werk. Tot nu toe zijn er 300 priesters gewijd nadat ze aan dit seminarie hebben gestudeerd.

Verlangen naar studie

één van de seminaristen schrijft: "Alle dank aan God dat Hij ons doet dorsten en verlangen naar de studie van Zijn Woord en dat Hij het door ons wil laten doorgeven aan hen die er nog geen kennis van hebben. Ook danken wij u dat u het mogelijk maakt om hen die dorsten naar Gods Woord te leiden naar de bron van het levende, eeuwige onbederfelijke water, Christus de Heer."

De rector van het seminarie, fr. Osca Manuel Alzate López, heeft dit jaar opnieuw hulp gevraagd aan Kerk in Nood.
Kerk in Nood heeft € 14.700,00 beloofd om de studie aan het seminarie mogelijk te maken. Helpt u mee?