Opleiding van 115 seminaristen van O.L. Vrouw in Marinilla (Colombia)

Project
Het bisdom Sonson-Rionegro is een centrum voor de priesteropleiding in Colombia: in vijf seminaries bereiden zich meer dan 800 jonge mannen uit verschillende bisdommen voor op het priesterschap. Van de 400 priesters van het bisdom zijn er bijna 200 werkza
20110325colombia008

Het bisdom Sonson-Rionegro is een centrum voor de priesteropleiding in Colombia: in vijf seminaries bereiden zich meer dan 800 jonge mannen uit verschillende bisdommen voor op het priesterschap. Van de 400 priesters van het bisdom zijn er bijna 200 werkzaam als missionarissen in het buitenland. In 18 landen helpen zij daar waar de Kerk te weinig priesters heeft. Steeds weer ontvangt de bisschop brieven uit de hele wereld waarin hij wordt verzocht priesters uit zijn bisdom te sturen.
Al decennia lang kampt Colombia met een voortdurende crisis: steeds weer komt het tot heftige gevechten tussen politie, militairen, de drugskartels en guerrillastrijders. De gevolgen zijn dramatisch: corruptie, hoge inflatie, duizenden vluchtelingen in eigen land. Bijna elke Colombiaan of ten minste een van zijn familieleden is in aanraking geweest met geweld. De mensen leven voortdurend in angst en kunnen geen normaal leven leiden. Behalve de in het Westen bekende terreurorganisatie, FARC, zijn er nog meer linkse- en rechtsextremistische bewapende groepen die de mensen angst aanjagen met terreur, geweld en dood, zo melden ons de vertegenwoordigers van de Kerk. Omdat de staat bij de politieke verwikkelingen betrokken is, is zij niet in staat in de onderontwikkelde agrarische gebieden, die de meeste steun nodig hebben, hulp te verlenen. In sommige gebieden van Colombia zijn niet eens wegen – de dorpen zijn in een aantal streken alleen per boot bereikbaar.
Ondanks dat probeert de Kerk overal in het land alles te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt. Maar ook zij blijft niet gespaard, want er is al een aantal hoogwaardigheidsbekleders ontvoerd, en steeds weer worden er priesters vermoord. Ook het bisdom Sonson-Rionegro heeft met het conflict van doen gehad, zij het minder erg dan in andere regio’s. Ook hier staat de Kerk voor de opgave om vluchtelingen, weduwen en wezen hulp en troost te bieden en de mensen die in armoede leven en waarvan velen zeer zware trauma’s hebben opgelopen, te helpen. De samenleving is ingestort en de mensen hebben herders nodig.
De Kerk blijft onvermoeibaar en onverschrokken haar opdracht uitvoeren en verbindt de pastorale zorg voor de mensen met een grote sociale inzet.
Vertegenwoordigers van de kerk zeggen: "De taak van de Kerk is instrument van de vrede te zijn en een profetische stem te laten horen voor gerechtigheid en waarheid – een stem vooral voor de armen en lijdenden. De vrede van Colombia mag geen vrede van het kerkhof worden, maar moet een levendige vrede zijn, waaraan alle partijen mee moeten werken. De boodschap van de Kerk wordt wel gerespecteerd, maar er wordt helaas weinig gehoor aan gegeven". De toekomstige priesters willen deze vrede, de vrede van Christus, dienen.
In het priesterseminarie van Onze Lieve Vrouw in Marinilla – een van de vijf seminaries van het bisdom – worden momenteel 115 toekomstige priesters opgeleid.
Pastoor John Fredy Giraldo Ramirez vertelt ons wat het seminarie voor het bisdom en voor hem persoonlijk betekent. Hij werd al in 2001 priester gewijd en is verantwoordelijk voor het roepingenapostolaat van het bisdom Sonson-Rionegro. In zijn brief schrijft hij: "Het seminarie van het bisdom heeft zonder enige twijfel door de opleiding die ik hier heb ontvangen, een stempel gedrukt op mijn persoonlijk leven en nog meer op mijn leven als priester.
Dankzij de liefde en steun van onze bisschop, van onze priesters en van u, onze weldoeners, die ertoe hebben bijgedragen dat degenen die hier worden opgeleid, de herders worden die de Kerk nodig heeft, wordt het seminarie steeds meer het hart van het bisdom. Daarom dank ik u voor alle materiële en geestelijke steun die u dit opleidingsinstituut hebt gegeven en ook in de toekomst zult blijven geven. U kunt er zeker van zijn dan wij priesters, die hier onze opleiding hebben ontvangen, constant voor u bidden, dat de Heer uw werk voor de Kerk in nood moge zegenen."
Projectcode: 214-02-79
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.