Opleiding seminaristen uit het bisdom Impfondo (Republiek Kongo)

Project
Steeds weer horen we het verheugende bericht dat het aantal priesters in Afrika stijgt. Het aantal gelovigen stijgt tegelijkertijd echter ook en daarom is er in vele gebieden toch nog steeds een gebrek aan priesters. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Re
ACN-20140728kongo11839

Project in Republiek Kongo
Steeds weer horen we het verheugende bericht dat het aantal priesters in Afrika stijgt. Het aantal gelovigen stijgt tegelijkertijd echter ook en daarom is er in vele gebieden toch nog steeds een gebrek aan priesters. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Republiek Kongo (ook bekend als Kongo-Brazzaville).
Qua oppervlakte is het land bijna even groot als Duitsland, maar het heeft maar 4,5 milljoen inwoners. Daarvan zijn er ongeveer 2,5 milljoen katholiek. De gelovigen worden echter door slechts 400 bisdom- en reguliere priesters bediend.

Acht nieuwe wijdelingen
Ook in het bisdom Impfondo in het Noordoosten van het land is het gebrek aan priesters merkbaar. Volgens het Pauselijk Jaarboek hebbende in het jaar 2000 opgerichte nieuwe bisdommen 11 bisdom- en 5 reguliere priesters beschikbaar voor 80.200 katholieken. Bisschop Jean Gardin is dan ook blij dat er zich momenteel acht jonge mannen uit zijn bisdom op hun priesterwijding voorbereiden. De kosten voor hun opleiding zijn voor hem echter een zware belasting, en daarom heeft hij zich ook dit jaar weer vol vertrouwen tot Kerk in Nood gewend.

Dank voor uw bijdrage
Bisschop Gardin is dankbaar dat onze weldoeners de opleiding van de toekomstige priesters in zijn bisdom regelmatig steunen. Hij schrijft: "Wij danken God en verzekeren u van ons gebed. Moge Hij uw werk en de weldoeners zegenen, die helpen het geloof in Christus, de redder van de wereld, te verbreiden." Ook dit jaar zullen wij hem niet teleurstellen en hem helpen met 6000 euro.

Projectcode: 115-02-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.