Opleiding novicen Missionaire Dochters van de Berg Calvarië

Project
Zimbabwe heeft het momenteel zwaar te lijden onder het brute dictatorschap van president Robert Mugabe. Desondanks werken er nog steeds een aantal buitenlandse missionaire congregaties in het land. Eén daarvan is de Spaanse congregatie van de MissionaireZimbabwe heeft het momenteel zwaar te lijden onder het brute dictatorschap van president Robert Mugabe. Desondanks werken er nog steeds een aantal buitenlandse missionaire congregaties in het land. Eén daarvan is de Spaanse congregatie van de Missionaire Dochters van de Berg Calvarië (Misioneras Hijas del Calvario).


Takenpakket
De armoede in het land is zo groot, dat de zusters in eerste instantie zorg dragen voor de behoeftige mensen. Maar de congregatie legt ook grote nadruk op pastorale activiteiten, en iedere zuster heeft ook evangelisatie als taak. Momenteel telt de congregatie zes novicen, waarvan twee in het tweede jaar en vier in het eerste jaar van hun opleiding. Eén van de zusters zit in het tweede jaar van haar opleiding tot onderwijzeres en momenteel loopt zij stage in het basisonderwijs.

Inflatie
Het leven in Zimbabwe wordt steeds duurder, wat vooral te wijten is aan de enorme inflatie in het land. De moeder-overste van de zusters heeft Kerk in Nood gevraagd om haar te ondersteunen in de opleiding van haar novicen.

Kerk in Nood heeft € 6.000,- toegezegd. Wilt u de zusters helpen met een bijdrage?