Opleiding kinder-catechese (Oeganda)

Project
Het lijkt misschien gemakkelijk om kinderen over God te vertellen. Desalniettemin moeten priesters, onderwijzers en catechisten worden opgeleid om te leren de juiste woorden te kiezen en methoden te gebruiken om kinderen enthousiast te maken...
20120718uganda007

Het lijkt misschien gemakkelijk om kinderen over God te vertellen. Desalniettemin moeten priesters, onderwijzers en catechisten worden opgeleid om te leren de juiste woorden te kiezen en methoden te gebruiken om kinderen enthousiast te makenvoor de Blijde Boodschap en zo een schat in hun hart neer te leggen, waar ze hun hele leven uit kunnen putten.

In Oeganda leven 13 miljoen katholieken op een totale bevolking van 28 miljoen. Het is een hele jonge bevolking, met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar en een hoog geboortecijfer. Elke vrouw heeft gemiddeld 6,7 kinderen! Dat is de reden waarom de meeste katholieken ook jong zijn, en de kerken gevuld zijn met veel kinderen en jongeren. De Kerk wil meer voor hen doen zodat Gods woord echt in hun harten kan leven. Voor veel ouders en peetouders is deze taak eenvoudigweg te zwaar. Ook zijn er in veel gezinnen problemen en worden de kinderen aan hun lot overgelaten. Een ander tragisch gegeven is de recente toename van tovenarij en magie waarbij het steeds vaker voorkomt dat kleine kinderen ritueel worden geofferd, vaak omdat de ouders geloven dat dat hun rijkdom en succes zal opleveren. Met name de verspreiding van AIDS heeft veel mensen ertoe gebracht de tovenarij weer op te pakken. Want zij denken dat deze ziekte het gevolg is van tovenarij of omdat iemand een vloek over hen heeft uitgesproken. Daarbovenop komt dat veel kinderen in het Noorden van het land ernstige trauma’s hebben opgelopen ten gevolge van het ergste en langstdurende interne conflict dat ooit in Afrika heeft gewoed en dat onlangs in 2008 weer opvlamde. In sommige delen van Noord-Oeganda was bij tijd en wijle meer dan de helft van de bevolking gedwongen in vluchtelingenkampen te leven, de schattingen liggen bij ongeveer 2 miljoen ontheemden. Van 30.000 kinderen wordt vermoed dat zij zijn ontvoerd door rebellen en gedwongen om kindsoldaten of sexslaven te worden.

De Katholieke Kerk heeft een trainingsprogramma ontworpen voor alle 19 bisdommen in Oeganda. Het komt ongeveer 1500 onderwijzers, 200 priesters, talrijke zusters en nog eens 50 andere mensen die met gehandicapte kinderen werken, te hulp met een voortgezette opleiding, zodat zij kinderen kunnen helpen in hun geloof te groeien en te leren hun leven te leiden als mensen die stevig zijn geworteld in de christelijke waarden. "Kerk in Nood" helpt met een bijdrage van 9250 euro.

Dit project is een voorbeeld van wat "Kerk in Nood" doet. Uw gift zal worden toegewezen aan dit of een soortgelijk project dat overeenstemt met de pastorale prioriteiten van "Kerk in Nood".

Projectcode: 158-01-79