Opleiding inheemse congregatie (Burundi)

Project
De Congregatie "Apostelen van de Goede Herder en de Koningin van de Zaal van het Laatste Avondmaal" is een jonge inheemse congregatie. Zij werd in 1989 in het aartsbisdom Gitega door de toenmalige aartsbisschop Joachim Ruhuna gesticht. Haar doel is bevor
ACN-20130816burundi00172

De Congregatie "Apostelen van de Goede Herder en de Koningin van de Zaal van het Laatste Avondmaal" is een jonge inheemse congregatie. Zij werd in 1989 in het aartsbisdom Gitega door de toenmalige aartsbisschop Joachim Ruhuna gesticht. Haar doel is bevordering van priesterroepingen en de missie.
Aartsbisschop Joachim Ruhuna werd in 1996 door een groep gewapende mannen op brute wijze vermoord. Daarvoor waren er al moorddreigingen tegen hem geuit, omdat hij zich met luide stem had ingezet voor de verzoening tussen Tutsi’s en Hutu’s. Zelf was hij een Tutsi. Hij heeft het einde van het bloedige conflict in Burundi, dat tussen 1993 en 2000 ongeveer 250.000 doden eiste en op het hoogtepunt 1, 5 miljoen mensen hun vaderland deed ontvluchten, niet meer meegemaakt. Bisschop Paul Schruers uit Hasselt in België, die hem goed kende, zei na zijn dood: "De mensen zeiden over hem, dat hij geen Tutsi noch een Hutu was, maar de vader van ons allemaal".
Aartsbisschop Joachim Ruhuna wilde priesters, die "aan aanbidding doen, preken, biecht horen, de zielen vormen, de jeugd opvoeden, de stervenden bijstaan en vrienden zijn van de armen en de ongelukkigen". In de eerste plaats zetten de leden van de orde zich in voor de Pygmeeën, die geen vaste woonplaats hebben en in de samenleving van Burundi helemaal onderaan de sociale ladder staan. Hun kinderen gaan niet naar school, en de gezinnen leven in grote armoede. De paters hebben een internaat opgericht zodat de kinderen de kans krijgen om naar school te gaan. Bovendien heeft de Congregatie in 2011 andere missiestations kunnen openen: een in Butezi in het pas opgerichte bisdom Rutana, en een in Tsjaad in het bisdom Pala.
Pater Zénon Ndayiragije, de generaal-overste van de jonge Congregatie, heeft ons om hulp gevraagd: "Onze Congregatie heeft momenteel 13 priesters en 18 broeders. Er zijn momenteel vijf novicen in opleiding en drie werken al in de praktijk. Bovendien hebben we zes seminaristen in de Filosofie- en drie in de Theologie-opleiding. Er zijn ongeveer 30 jonge mannen die in onze spiritualiteit en ons charisma geïnteresseerd zijn en zich erop voorbereiden als novice in te treden. Om Jezus, de Goede Herder, na te volgen. Beste weldoeners, het is een heel zware opgave om al deze jonge mannen op te leiden, niet alleen omdat onze Congregatie nog zo jong is, maar ook omdat ons land, Burundi, tot de armste landen ter wereld behoort."
Dankzij de gulheid van onze weldoeners hebben wij dit jaar met 9.600 euro kunnen helpen om ervoor te zorgen dat deze jonge mannen hun roeping kunnen volgen.
Projectcode: 112-02-79
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.