Opleiding "Dienaressen van de Heer en van de H. Maagd van Matarã" (Brazilië)

Project
De Orde van de "Dienaressen van de Heer en van de H. Maagd van Matarã" is nog jong: Zij werd in 1989 in Argentinië gesticht. Tegenwoordig - nog maar 30 jaar later - zijn er meer dan 1000 zusters lid van de orde, die in meer dan 30 landen op alle vijf de
ACN-20130912brasil00799

De Orde van de "Dienaressen van de Heer en van de H. Maagd van Matarã" is nog jong: Zij werd in 1989 in Argentinië gesticht. Tegenwoordig – nog maar 30 jaar later – zijn er meer dan 1000 zusters lid van de orde, die in meer dan 30 landen op alle vijf de continenten van de aarde hun werk doen. De steeds talrijkere roepingen krijgen in 26 opleidingshuizen hun opleiding.
De zusters werken ook in Brazilië. Een onderdeel van hun roeping is, waartoe ook Paus Franciscus de gelovigen steeds weer opnieuw oproept, om naar de "randgebieden van de wereld te gaan". Daarom werken zij vooral daar waar mensen in bittere armoede leven: in de afgelegen en achtergebleven gebieden van het land. Zij verrichten hun opofferingsgezinde dienst alleen maar voor het loon van God – zij ontvangen geen geld. Zij verzorgen wezen en oude mensen, werken in scholen en ziekenhuizen, helpen gezinnen en ondersteunen de priesters in de parochies. Hun werk wordt begeleid door het gebed van de contemplatieve tak van de orde. Deze zusters wijden zich volledig aan het gebed. Zij bidden voor de vrede in de wereld, de eenheid van de christenen, voor de priesters en kloosterlingen, voor de bescherming van het leven te midden van de "cultuur van de dood", zoals Paus Johannes II het noemde, en zij ondersteunen geestelijk het werk van de actieve zusters.
Steeds meer jonge Braziliaanse vrouwen zouden zich bij de gemeenschap willen aansluiten. Momenteel worden in het opleidingshuis van de zusters in Brazilië 12 novicen opgeleid. Omdat de orde maar over geringe financiële middelen beschikt, ondersteunt Kerk in Nood de opleiding van de nieuwe generatie zusters regelmatig. Zo helpen we hen ook dit jaar weer met 3300 euro.
Projectcode: 212-05-79
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.