Opleiding catecheten Onze Lieve Vrouw van het Allerheiligst Hart (Peru)

Project
De Katholieke Kerk in Peru heeft het niet gemakkelijk. De Peruaanse bevolking is wel voor 88 % katholiek, maar er is een gebrek aan priesters, en dit heeft onder andere tot gevolg dat slechts 12 % van de katholieken...

20111101_peru_catecheten_01

De Katholieke Kerk in Peru heeft het niet gemakkelijk. De Peruaanse bevolking is wel voor 88 % katholiek, maar er is een gebrek aan priesters, en dit heeft onder andere tot gevolg dat slechts 12 % van de katholieken zondags de H. Mis kan bijwonen en dat maar 30 % van de huwelijken kerkelijk gesloten worden. In het Andes-bisdom van Huaraz zijn bijvoorbeeld maar 52 priesters op 382.000 katholieken. Dat betekent dat elke priester gemiddeld veel meer dan 7300 gelovigen moet verzorgen, en dan wonen zij ook nog zeer wijd verspreid over het hele gebied.

Onze Lieve Vrouw

Een van de 33 parochies van het bisdom is de parochie van Onze Lieve Vrouw van het Allerheiligst Hart, die door pastoor Arturo Asencies Benites wordt geleid. Deze priester ziet met grote zorg dat, dat de armoede en werkloosheid steeds meer toenemen, dat de sekten zich uitbreiden en dat voor deze mensen pastoraal veel te weinig gedaan kan worden. Daarom heeft hij groot vertrouwen in zijn catecheten, die hem erbij moeten helpen om de gelovigen in de meer dan 30 wijdverspreide, landelijke gemeenschappen, die tot de parochie behoren, de Blijde Boodschap te brengen, met hen te bidden en het geloof te verdiepen. Hij vertrouwt er ten volle op dat de catecheten in de afgelegen dorpen de gelovigen kunnen helpen hun geloofsleven te verdiepen en dat zij de mensen ook op andere wijzen met raad en daad bij kunnen staan. Kerk in Nood wil graag met 2.920 euro helpen, om ervoor te zorgen dat de toekomstige catecheten een degelijke opleiding krijgen.

Code: 234-01-49

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.