Opleiding 8 novicen Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis (El Salvador)

Project
De Congregatie van de zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis werd in 1974 in Mexico gesticht. Tegenwoordig zijn er 1100 zusters lid van de Congregatie. Zij hebben in verschillende landen van Latijns-Amerika ongeveer 150 huizen, maar ook in
ACN-20140424elsalvador07716


De Congregatie van de zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis werd in 1974 in Mexico gesticht. Tegenwoordig zijn er 1100 zusters lid van de Congregatie. Zij hebben in verschillende landen van Latijns-Amerika ongeveer 150 huizen, maar ook in enkele Afrikaanse landen en in Europa. De zusters houden zich bezig met de opvoeding van jongeren, geven catechese en zijn actief in de gezondheidszorg en de ouderenzorg.

Burgeroorlog en natuurrampen
Gelukkig hebben zich tegenwoordig jonge vrouwen bij de Congregatie aangesloten. In El Salvador heeft de Congregatie momenteel 8 novicen.
Het leven in El Salvador, het kleinste land van Midden-Amerika, wordt gekenmerkt door geweld. Tussen 1981 en 1991 woedde er een burgeroorlog die duizenden slachtoffers heeft geëist. Tot op heden wordt het land nog steeds beheerst door gewelddadigheden en het heeft de hoogste criminaliteitscijfers ter wereld. De bendeoorlogen maken het land zeer onveilig. Moorden, ontvoeringen, afpersingen, overvallen en andere gewelddaden doen de bevolking in voortdurende angst leven. Daarbij komen ook nog de steeds terugkerende ernstige natuurrampen, zoals orkanen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en stortregens.

Jongeren helpen op weg naar de toekomst
De jeugd heeft geen toekomst, velen hebben het gevoel dat het leven geen zin heeft. De zusters hebben in dit opzicht een belangrijke taak om de jongeren te helpen hun weg te vinden naar een betere toekomst. Dit jaar steunen wij met een bedrag van 3.760 euro de vorming van acht novicen die zich in dienst willen stellen van God en de bevolking.

Projectcode: 218-05-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.