Opleiding 74 seminaristen in gevaarlijk Bukavu (Democratische Republiek Congo )

Project
Project in Democratische Republiek CongoHet leven in Bukavu is gevaarlijk. Wegversperringen, bendecriminaliteit en ontvoeringen zijn onderdeel van het dagelijks leven. Bukavu ligt in het hart van het grensgebied met Oeganda, Rwanda en Burundi, een regio d
ACN-20140509drcongo08468

Project in Democratische Republiek Congo
Het leven in Bukavu is gevaarlijk. Wegversperringen, bendecriminaliteit en ontvoeringen zijn onderdeel van het dagelijks leven. Bukavu ligt in het hart van het grensgebied met Oeganda, Rwanda en Burundi, een regio die al jaren het toneel is geweest van enkele van de bloedigste conflicten in de recente Afrikaanse geschiedenis. De burgerlijke en sociale infrastructuur is vernietigd door jaren van gewelddadige conflicten en strijd, meestal om de waardevolle natuurlijke hulpbronnen van de regio. Gewapende groepen opereren vanuit hier, en het leger en de politie zijn noch betrouwbaar noch onafhankelijk. Wat in feite is ontstaan, is een soort wetteloze regio waar de enige wet de wet van de jungle is, en de enige regel de regel van het pistool. Criminele bendes en huurlingen die behoren tot machtige belangengroepen zetten de toon. Er is weinig vooruitzicht op enige verbetering van de situatie op dit moment.

De kerk helpt maar het land verzwakt
Tegelijkertijd is de economische situatie inderdaad nijpend en zijn er tekorten in het hele land. De katholieke kerk in Bukavu streeft ernaar om te helpen, maar kan niet elke nood oplossen en is in elk geval zelf afhankelijk van hulp van buitenaf. Het land en de mensen zijn verzwakt door de jaren van oorlog en geweld in het land en de Kerk zelf heeft een aantal verliezen geleden. In de afgelopen twee jaar zijn een aantal priesters en religieuzen ontvoerd, en zijn twee van hen vermoord.

Gewend aan gevaar
De jonge seminaristen in het H. Pius XII Seminarie zijn allang gewend geraakt aan de onzekerheid en gevaren van het leven, voor zover men ooit aan zulke dingen gewend kan raken. Echter, zij weigeren zich te laten weerhouden van hun doel en blijven studeren en bidden in de hoop om zelf op een dag trouwe priesters te worden. Hun opleiding is goed opgezet en wordt al jaren ondersteund door Kerk in Nood. Niet zo lang geleden stuurden de seminaristen een kaartje aan Kerk in Nood, waarin ze de organisatie en de weldoeners bedankten voor het "ons altijd helpen om het academisch jaar succesvol af te ronden", zoals zij het uitdrukten. Hun rector, pater Crispin Bunyakiri Mukengere verzekert ons, dat "zonder jullie hun opleiding in het seminarie niet mogelijk zou zijn."

Hulp om het eind van dit jaar te halen
Nu heeft het seminarie nogmaals uw hulp nodig voor het lopende academisch jaar, met het oog op het garanderen van de opleiding van de seminaristen. Zoals de rector verklaart, zijn op dit moment de geldelijke middelen onvoldoende om ze het einde van het academisch jaar te laten halen. Niettemin, ondanks de acute economische problemen, blijven de seminaristen zo goed mogelijk doorwerken en studeren voor hun toekomstige roeping in het priesterschap. Kerk in Nood heeft hen € 22.200 beloofd. Wilt u ons helpen om deze belofte waar te maken?

Projectcode: 115-02-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.