Opleiding 7 novice zusters voor onderwijs in Caracas (Venezuela)

Project
Op het internet omschrijven de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis, missionarissen van het onderwijs, of te wel Zusters van het Onderwijs, hun roeping als volgt : zij zijn kloosterzusters wier leven gedragen wordt door de vreugde om geheel aan de Heer t
20111215Venezuela005

Op het internet omschrijven de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis, missionarissen van het onderwijs, of te wel Zusters van het Onderwijs, hun roeping als volgt : zij zijn kloosterzusters wier leven gedragen wordt door de vreugde om geheel aan de Heer toe te behoren; de Dochters van Maria zijn geroepen om een levende getuigenis te geven, een teken van hoop te zijn dat het goede het kwade overwint; de missionarissen staan open voor de werking van de H. Geest, zij zijn verkondigers van het Goede Nieuws van het Koninkrijk van Christus; en de Zusters van het Onderwijs voeden de kinderen en de jongeren op in Zijn geest, daartoe geroepen door de Heer.

In de hoofdstad Caracas beheert de kloostergemeenschap allerlei initiatieven, waaronder ook een opleidingscentrum voor novicen. Zeven jonge vrouwen die zich op het kloosterleven voorbereiden, leven daar momenteel. Zij leren daar al vroeg om verantwoordelijkheden op zich te nemen. In het kader van een pastorale stage hebben zij zich bijvoorbeeld ontfermd over kinderen en jongeren in de arme wijk La Morãn in Caracas. Dit initiatief is ondertussen uitgegroeid tot een huis met 280 kinderen in de leeftijd tussen twee en zes jaar. Zij worden er dagelijks verzorgd en krijgen er te eten. De jonge vrouwen spelen met hen en voeden hen op. Maar de Zusters van het Onderwijs hebben nog andere sporen achter gelaten in de wijk La Morãn. Zij hebben voorgesteld deze wijk, die op een heuvel ligt, te voorzien van een trap, zodat de toegang tot de hutten en huizen wordt vergemakkelijkt.

De ‘ Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseëanza ‘ (‘ Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis, missionarissen van het Onderwijs ‘) vormen een orde die in de 19e eeuw werd gesticht door een Spaanse kloosterzuster, Carmen Sãlles. Zij heeft zich tientallen jaren gewijd aan de opleiding en geestelijke vorming van kinderen en jongeren. In 1998 heeft Paus Johannes Paulus II haar zalig verklaard. De kloosterorde heeft tegenwoordig in talloze landen vestigingen, o.a. in Spanje, Brazilië, Italië, Japan, Kongo, Korea, Mexico, Kameroen en Venezuela, waar de zusters zich al in 1957 gevestigd hebben.

Mère Cristina Rodriguez, de zuster die bevoegd is met de opleiding en het levensonderhoud van de novicen van Caracas, heeft de internationale katholieke hulporganisatie ‘ Kerk in Nood ‘ om hulp verzocht. "Kerk in Nood" heeft haar een bedrag van 1.750 euro verstrekt.

Projectcode: 239-03-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.