Opleiding 48 seminaristen in het bisdom Kitale (Kenia)

Project
Honderd jaar geleden nog was het in de jonge Kerk in Afrika een zeldzaamheid dat inheemse jonge mannen priester werden. De in 1906 in Kameroen geboren Simon Mpeke, die als "Baba Simon" beroemd geworden is en van wie het zaligverklaringsproces momenteel lo
20100310kenya003

Honderd jaar geleden nog was het in de jonge Kerk in Afrika een zeldzaamheid dat inheemse jonge mannen priester werden. De in 1906 in Kameroen geboren Simon Mpeke, die als "Baba Simon" beroemd geworden is en van wie het zaligverklaringsproces momenteel loopt, wist als jongeman niet eens dat een Afrikaan priester kón worden.Toevallig las hij – samen met twee vrienden – in een tijdschrift een reportage over een inheemse priester. Toen werd het alle drie de jongemannen meteen duidelijk: zij wilden ook priester worden! Zo werd de Kerk op het zwarte continent met Baba Simon een heilige priester geschonken, die door de H. Vader, Benedictus XVI, tijdens zijn eerste Afrikareis in 2009 aan de gelovigen ten voorbeeld werd gesteld.

Intussen zijn de tijden veranderd en nu is een op de vijf seminaristen in de wereld afkomstig uit Afrika. Terwijl tussen 2002 en 2007, dus in vijf jaar tijd, in Afrika 51 nieuwe seminaries geopend konden worden om de vele roepingen op te nemen, te ondersteunen en te stimuleren, moesten in diezelfde periode in Europa 52 priesterseminaries hun deuren sluiten. Beide aantallen zullen ondertussen ongetwijfeld gestegen zijn. Er komen veel goede berichten uit het Afrikaanse continent, waarvan de media vaak een zwart beeld schilderen dat niet in overeenstemming met de werkelijkheid is. Vooral de Kerk kan zich verheugen in een grote dynamiek: 37 procent van de nieuw gedoopten zijn volwassenen, en in 30 jaar zal het aantal christenen verdubbelen. Afrika geeft de rest van de wereld zelfs al missionarissen – jonge Afrikanen, die het vuur van hun roeping overdragen naar landen waar het geloof steeds meer afneemt.

En toch zijn er in grote delen van Afrika te weinig priesters voor de vele gelovigen. Ook in Kenia, waar een kwart van de bevolking katholiek is. Elke priester heeft hier de zorg voor gemiddeld meer dan 4000 gelovigen. De opleiding van toekomstige priesters is daarom uiterst belangrijk, want "de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig" (Lc 10,2). De bijna 200.000 doopsels die er jaarlijks in Kenia worden toegediend – 80.000 nieuw gedoopten zijn geen kleine kinderen maar bekeerlingen – spreken een duidelijke taal. Er zijn wel veel catechisten die de priesters met hun geweldige inzet terzijde staan, maar er zijn dringend priesters nodig.

Voor de seminaries wordt het echter steeds moeilijker om de kosten te dekken, want de prijzen stijgen enorm. Dat geldt voor alle landen in Afrika, maar in Kenia is de toestand bijzonder dramatisch. Daarbij komt ook nog eens de onzekerheid. Terwijl Kenia lange tijd gold als voorbeeldland in Afrika, hebben de zware onlusten die zijn uitgebroken na de verkiezingen van 2008 en vele dodelijke slachtoffers hebben gemaakt, aangetoond dat onder de oppervlakte in de samenleving veel conflicten smeulen. Van de andere kant wordt Kenia steeds meer het intellectuele centrum van Afrika. Er zijn hier talloze universiteiten en het is dus ook niet meer nodig om de jonge priesterkandidaten naar het buitenland te sturen om een betere opleiding te krijgen.

48 jonge mannen bereiden zich momenteel in het seminarie van het bisdom Kitale, in het Westen van Kenia, erop voor op een dag als priester het altaar van de Heer te betreden. Wij ondersteunen hun opleiding ook dit jaar weer.