Opleiding 41 seminaristen in het bisdom Lugazi (Oeganda)

Project
De bisschop is afkomstig uit de streek waar de Kilimanjaro ligt. De mensen hier zijn zeer dynamisch en willen hun leven in eigen handen nemen, vertelt hij ons. Dat is een eigenschap die van pas komt in zijn bisdom, Kahama, in het noordwesten van Tanza
20110216Tanzania

Met zeven seminaristen op één kamer

Hulp voor de opleiding van 41 seminaristen in het bisdom Lugazi

Je houdt het niet voor mogelijk, maar in Oeganda bereiden zich in de vier nationale seminaries en in het seminarie voor late roepingen, 1.130 mannen voor om priester te worden. De seminaries in Oeganda worden overspoeld en soms moeten ze met zevenen één slaapkamer delen. En nog neemt het aantal roepingen elk jaar toe. Maar zelfs met dit hoog aantal roepingen is er nog een tekort aan priesters in het land. Elk jaar worden er ook 400.000 mensen gedoopt. Van de 28 miljoen inwoners in het Oost-Afrikaanse land zijn er nu al 13 miljoen katholiek. Het is een vreemde contradictie "overvolle seminaries" en " een tekort aan priesters".

41 van die seminaristen komen uit het jonge bisdom Lugazi, dat pas in 1997 werd opgericht. Voorheen maakte dit gebied met 4.600 km² deel uit van het aartsbisdom Kampala. Ruw geschat kan je zeggen dat 41% van de 1,2 miljoen inwoners katholiek is. Het bisdom telt 20 parochies en 350 dorpen met een kapel. Voor de zielenzorg van de 492.000 gelovigen kan het bisdom Lugazi rekenen op 60 diocesane priesters, wat neerkomt op 1 priester voor zowat 8.200 zielen. In 2003 studeerden nog 21 mannen voor priester aan het hoger seminarie. Vandaag is hun aantal verdubbeld.

Het grote gevaar voor het tekort aan priesters zit in de toenemende bekeringsdrift van religieuze sekten en vrije kerken, die de katholieke gelovigen beginnen aanspreken. Ze duiken op in garages, schuren en letterlijk op elke straathoek en richten een kerkgemeenschap op met fantastische namen die aan de mensen mirakels beloven. Volgens bisschop Matthias Ssekamaanya van Lugazi mogen we ook niet de kracht van de oprukkende islam onderschatten. Moslims nemen meer en meer strategische posities en zenden hun kinderen naar kwaliteitsvolle universiteiten. Tegelijkertijd blijft de hekserij een wijd verspreid verschijnsel en het is niet ongewoon om kinderen te offeren in de hoop daarmee rijkdom te vergaren.

Kerk in Nood beloofde bisschop Matthias Ssekamaanya 20.000 EUR voor de opleiding van zijn seminaristen.

Code: 158-02-79

Projectcode: 154-01-29

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.