Opleiding 35 jonge Karmelieten

Project
ACN-20150518cararenzano24741

Project in Centraal-Afrikaanse Republiek
Al toen hij nog een jongen was, had Jean-Thierry Ebogo uit Kameroen maar één droom: hij wilde priester worden, om ‘net zoals Jezus’ te zijn, niet meer en niet minder. Helaas kwam zijn droom niet uit, want deze jonge broeder Karmeliet stierf op 5 januari 2006, toen hij nog maar net 24 jaar oud was. Maar de heiligheid van zijn leven en dood zaaiden het zaad voor talrijke nieuwe roepingen.

Lijden zou spoedig werkelijk worden
In 2003 trad deze jonge man in in het Karmelietenklooster van Nkoabang. Hij volgde trouw de ‘kleine weg’van de H. Theresia van Lisieux, de weg naar de heiligheid door een volmaakt kinderlijk vertrouwen in Gods barmhartigheid. Hij voegde aan zijn kloosternaam een extra naam toe "Van het kind Jezus en van het Lijden”. Dit lijden zou spoedig daarna in zijn eign leven werkelijkheid worden, want nog maar een jaar na zijn intreden in het klooster werd er een kwaadaardige tumor ontdekt in zijn rechterknie. Zijn been moest worden geamputeerd. Daarna kreeg hij een chemokuur, maar die had geen positief resultaat. Hij droeg zijn lijden met een uitzonderlijke moed en zelfs met vreugde. Op 8 december 2005, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis, legde hij, met speciale toestemming, vroegtijdig zijn tijdelijke geloften af. Hij stierf een maand later, zijn heiligheid wordt in brede kring erkend. Het proces voor zijn zaligverklaring is al in gang gezet.

Stortvloed van roepingen
Vóór zijn dood had Jean-Thierry beloofd dat hij vanuit de hemel zou bidden voor een “stortvloed van soliede en heilige religieuze en priesterroepingen" voor de Karmelieten in Afrika. De jonge Karmeliet lijkt zijn woord te hebben gehouden, want niet alleen in zijn eigen land, Kameroen, maar ook in het buurland, de Centraal-Afrikaanse Republiek is er sindsdien werkelijk sprake geweest van een toename van roepingen. Momenteel bereiden zich 35 jonge mannen, allemaal in verschillende fases van hun opleiding, voor op hun eeuwige geloften en hun priesterwijding.

Een uitdaging
Deze weelde aan roepingen is natuurlijk een zegen, maar tegelijkertijd betekent het ook een uitdaging voor de orde der Karmelieten, want de Centraal-Afrikaanse Republiek is wel een van de armste landen ter wereld en wordt ook geplaagd door geweld en onrust. Tengevolge daarvan is het terrein van het Karmelietenklooster, in de hoofdstad Bangui, veranderd in een van de grootste vluchtelingenkampen van de stad. Duizenden vluchtelingen hebben daar hun toevlucht gezocht – na de meest recente onlusten in oktober 2015, en in feite is hun aantal weer aangegroeid tot ongeveer 10.000. Het is dan ook niet eenvoudig voor de Karmelieten om de middelen te vinden om de opleiding van de nieuwe roepingen te bekostigen. Want deze jonge mannen moeten niet alleen kunnen eten, kleren kunnen kopen en medisch worden verzorgd, zij hebben ook boeken nodig en computers, schrijfmateriaal en nog veel meer andere zaken.

Oefening in de geest van het Evangelie
De Italiaanse Karmeliet, Pater Federico Trinchero, die verantwoordelijk is voor de opleiding van de jonge broeders in Bangui, schrijft: "Voor onze jonge mannen zijn deze vluchtelingen een ware oefening in de geest van het Evangelie." En toch zijn de behoeften enorm en de financiële problemen aanzienlijk. Desalniettemin is het van levensbelang dat aan deze jonge Afrikaanse roepingen de best mogelijke opleiding wordt gegeven, want de toekomst van de Kerk in hun land zal in hun handen liggen.

Kerk in Nood helpt met een bijdrage van 21.600 euro, zodat deze 35 jonge broeders Karmelieten hun opleiding kunnen vervolgen.

Projectcode: 142-02-79
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/Arenzano