Opleiding 33 seminaristen in Praag (Tjechië)

Project
Tsjechië is het meest atheïstische land van Europa. Nergens anders zijn zo weinig mensen bij een godsdienstige gemeenschap aangesloten. Bij de laatste volkstelling in 2011 gaf 34% van de 10 miljoen inwoners aan geen godsdienst aan te hangen, 44% gaf niets
ACN-20131121tjech02815

Tsjechië is het meest atheïstische land van Europa. Nergens anders zijn zo weinig mensen bij een godsdienstige gemeenschap aangesloten. Bij de laatste volkstelling in 2011 gaf 34% van de 10 miljoen inwoners aan geen godsdienst aan te hangen, 44% gaf niets op. De katholieken, met maar 10, 4 %, vormen toch de grootste godsdienstige gemeenschap. De overige 11,6% moet worden verdeeld over de protestanten en verschillende andere religieuze groeperingen. Ter vergelijking: in 1950 was de bevolking van het grondgebied van de huidige Tsjechische Republiek (destijds onderdeel van Tsjecho-Slowakije) nog voor 76 % katholiek.
Toen Paus Benedictus XVI in september 2009 het land bezocht, zei een vertegenwoordiger van de Kerk in een interview, dat de Katholieke Kerk daar geen "wijnberg" meer was maar een "steengroeve".
Toch zijn er nog altijd jonge mannen te vinden die zich door God geroepen voelen om in deze "steengroeve" te werken. Het aartsbisschoppelijke priesterseminarie in Praag is een van de twee seminaries in het land. Het in 1635 opgerichte seminarie werd in 1953 naar Litomerice verplaatst, omdat de communisten niet wilden dat de seminaristen contacten aanknoopten met de studenten van de andere Praagse Hogescholen. Het seminariegebouw in Praag werd de zetel van een communistisch propagandistisch tijdschrift. In 1990, na de "Fluwelen revolutie", keerde het hele seminarie naar Praag terug.
Nu bereiden zich op het priesterseminarie in Praag 33 jonge mannen voor om in de toekomst priester gewijd te worden. De rector, de uit Polen afkomstige Mgr. Artur Matuszek, heeft ons verzocht om steun voor de opleiding van de toekomstige priesters. Wij hebben 16.500 euro beloofd, zodat 33 seminaristen ook in de komende jaren hun opleiding kunnen voortzetten.
Projectcode: 430-02-79
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.